İçeriğe geç

Manevi Tazminat Vekalet Ücreti Hesaplama 2024-2025 Güncel

Manevi Tazminat Vekalet Ücreti Hesaplama

Manevi tazminat, bir kimsenin kişilik haklarının ihlali nedeniyle uğradığı, bedensel veya ruhsal acı, elem, üzüntü gibi zararları karşılamak için ödenen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat davalarında, vekalet ücreti de önemli bir husustur.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Hesaplama Yöntemi

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin üçüncü kısmına göre belirlenir. Tarifenin üçüncü kısmında, manevi tazminat davalarında ödenecek vekalet ücretleri, davacının talep ettiği manevi tazminat miktarına göre belirlenmiştir.

Örneğin, bir manevi tazminat davasında davacı, 100.000 TL manevi tazminat talep etmiş ve dava tamamen kabul edilmiş olsun. Bu durumda, davacı vekiline, tarifenin üçüncü kısmının 10/1-a maddesi uyarınca, 100.000 TL’nin %10’u olan 10.000 TL vekalet ücreti ödenir.

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, davacının talep ettiği manevi tazminat miktarı üzerinden hesaplanır. Davanın kısmen kabul edilmesi durumunda, karşı taraf vekiline hükmedilecek vekalet ücreti, davacı vekiline belirlenen vekalet ücretini geçemez.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Hesaplama Formülü

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Vekalet ücreti = (Manevi tazminat talebi) * (Tarifenin üçüncü kısmının ilgili maddesi uyarınca belirlenen oran)

Örneğin, bir manevi tazminat davasında davacı, 100.000 TL manevi tazminat talep etmiş ve dava kısmen kabul edilmiş olsun. Davacı lehine 50.000 TL manevi tazminat hükmedilmiş, 50.000 TL manevi tazminat talebi ise reddedilmiş olsun. Bu durumda, davacı vekiline, tarifenin üçüncü kısmının 10/1-a maddesi uyarınca, 50.000 TL’nin %10’u olan 5.000 TL vekalet ücreti ödenir.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Hesaplama Örnekleri

Örnek 1:

Bir manevi tazminat davasında davacı, 1.000.000 TL manevi tazminat talep etmiş ve dava tamamen kabul edilmiş olsun. Bu durumda, davacı vekiline, tarifenin üçüncü kısmının 10/1-a maddesi uyarınca, 1.000.000 TL’nin %10’u olan 100.000 TL vekalet ücreti ödenir.

Örnek 2:

Bir manevi tazminat davasında davacı, 500.000 TL manevi tazminat talep etmiş ve dava kısmen kabul edilmiş olsun. Davacı lehine 250.000 TL manevi tazminat hükmedilmiş, 250.000 TL manevi tazminat talebi ise reddedilmiş olsun. Bu durumda, davacı vekiline, tarifenin üçüncü kısmının 10/1-a maddesi uyarınca, 250.000 TL’nin %10’u olan 25.000 TL vekalet ücreti ödenir.

Örnek 3:

Bir manevi tazminat davasında davacı, 100.000 TL manevi tazminat talep etmiş ve dava tamamen reddedilmiş olsun. Bu durumda, davacı vekiline, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre, 100.000 TL’nin %6’sı olan 6.000 TL vekalet ücreti ödenir.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Ödeme Zamanı

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, davanın sonuçlanmasından sonra ödenir. Davanın kabul edilmesi durumunda, davacı vekiline vekalet ücreti ödenir. Davanın reddi durumunda ise, davalı vekiline

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir