İçeriğe geç

Nakdi Tazminat Yönetmeliği 2024-2025 Güncel

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Giriş

Nakdi tazminat ve aylık bağlanması, devlet memurlarının ve hak sahiplerinin hizmete bağlı olarak maruz kaldıkları ölüm, sakatlanma veya yaralanma hallerinde, uğradıkları maddi ve manevi zararların karşılığı olarak ödenen bir tazminat türüdür.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Nakdi tazminat ve aylık bağlanması, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu Kanun, 1968 yılında kabul edilmiş ve günümüzde yürürlüktedir.

Kanuna göre, nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına hak kazanabilecek kişiler şunlardır:

 • Devlet memurları,
 • Devlet memurlarının emeklileri,
 • Devlet memurlarının dul ve yetimleri,
 • Devlet memurlarına ve emeklilerine bakmakla yükümlü olan kişiler.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un uygulama esaslarını belirlemek amacıyla, 2987 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik, 1984 yılında kabul edilmiş ve günümüzde yürürlüktedir.

Yönetmeliğe göre, nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına hak kazanabilmek için, olayın hizmete bağlı olarak meydana gelmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki olaylar hizmete bağlı olarak kabul edilmektedir:

 • Görev sırasında veya görevle ilgili olarak meydana gelen kazalar,
 • Görev sırasında veya görevle ilgili olarak maruz kalınan saldırılar,
 • Görev sırasında veya görevle ilgili olarak kullanılan araç ve gereçlerin bozulması veya arızalanması sonucu meydana gelen kazalar,
 • Görev sırasında veya görevle ilgili olarak kullanılan araç ve gereçlerin bozulması veya arızalanması sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle yapılan tedavi sırasında meydana gelen kazalar,
 • Görev sırasında veya görevle ilgili olarak kullanılan araç ve gereçlerin bozulması veya arızalanması sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle yapılan tedavi sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle meydana gelen ölüm, sakatlanma veya yaralanmalar.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması İşlemleri

Nakdi tazminat ve aylık bağlanması işlemleri, ilgili bakanlık veya kurum tarafından yürütülür. Bu işlemler, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Olay raporu: Olaya ilişkin rapor, ilgili bakanlık veya kuruma sunulur. Bu rapor, olayın meydana geldiği tarih, saat, yer, olayda yaralanan veya ölenlerin kimliği, olaya neden olan etkenler gibi bilgileri içermelidir.
 • Sağlık raporu: Yaralanan veya ölen kişilerin sağlık durumları, ilgili sağlık kuruluşu tarafından raporlanır. Bu raporda, yaralanmanın veya ölümün niteliği, derecesi ve tedavi süresi gibi bilgiler yer alır.
 • Tazminat komisyonu kararı: Olayın hizmete bağlı olarak meydana gelip gelmediği, ilgili bakanlık veya kurum tarafından oluşturulan bir tazminat komisyonu tarafından karara bağlanır. Komisyon, olaya ilişkin raporları, sağlık raporlarını ve diğer belgeleri değerlendirerek bir karar verir.

Tazminat komisyonunun kararı olumlu ise, hak sahiplerine nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına karar verilir. Nakdi tazminat ve aylıklar, ilgili bakanlık veya kurum tarafından ödenir.

Nakdi Tazminat Miktarı

Nakdi tazminat miktarı, olayın niteliğine ve meydana gelen zararın derecesine göre belirlenir.

Ölüm nedeniyle nakdi tazminat

Ölüm nedeniyle nakdi tazminat, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir. Nakdi tazminat miktarı, ölenin olay tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı olarak belirlenir.

Sakatlanma nedeniyle nakdi tazminat

Sakatlanma nedeniyle nakdi tazminat, sakatlanan kişiye ödenir. Nakdi tazminat miktarı, sakatlığın derecesine göre belirlenir.

Sakatlık derecesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenir. Sakatlık derecesi, aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • % 100 oranında sakatlık: Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malul olan kişilere, karar tarihindeki en yüksek

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir