İçeriğe geç

Net Maaştan Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Net Maaştan Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kendi isteği ile işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması veya işçinin emekli olması gibi durumlarda ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti esas alınır. Net ücret dikkate alınmaz. Bunun nedeni, net ücretin işçinin eline geçen miktarı yansıtırken, brüt ücretin işçinin işverene maliyetini yansıtmasıdır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınması gereken üç temel unsur vardır:

  • İşçinin brüt ücreti
  • İşçinin kıdemi
  • İşçinin iş sözleşmesinin feshi şekli

İşçinin Brüt Ücreti

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti esas alınır. Brüt ücret, işçiye ödenen ücretin sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki tutarıdır.

İşçinin brüt ücretini öğrenmek için, işçinin bordrosunu inceleyebilir veya işverenine sorabilirsiniz.

İşçinin Kıdemi

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir. Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca bir işyerinde çalışmışsa, kıdem tazminatı olarak 5 x 30 = 150 günlük brüt ücreti alacaktır.

İşçinin İş Sözleşmesinin Fesih Şekli

İşçinin iş sözleşmesinin feshi şekli de kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınır. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatı tam olarak ödenir. İşverenin işçiyi işten çıkarması veya işçinin emekli olması durumunda ise, kıdem tazminatı 12 aya bölünerek ödenir.

Net Maaştan Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Net maaştan kıdem tazminatı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti x İşçinin kıdemi) / 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdemi 5 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL x 5 yıl) / 30
= 833,33 TL

Bu durumda, işçinin net maaşı ne olursa olsun, kıdem tazminatı olarak 833,33 TL alacaktır.

Net Maaştan Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Örnek 1

Bir işçinin brüt ücreti 6.000 TL ve kıdemi 2 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (6.000 TL x 2 yıl) / 30
= 400 TL

Bu durumda, işçinin net maaşı ne olursa olsun, kıdem tazminatı olarak 400 TL alacaktır.

Örnek 2

Bir işçinin brüt ücreti 7.500 TL ve kıdemi 3 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (7.500 TL x 3 yıl) / 30
= 833,33 TL

Bu durumda, işçinin net maaşı ne olursa olsun, kıdem tazminatı olarak 833,33 TL alacaktır.

Net Maaştan Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti esas alınır. Net ücret dikkate alınmaz.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin feshi şekli de kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınır.

**K

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir