İçeriğe geç

Netten Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Netten Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi veya işçinin işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin kıdemi ve brüt ücreti dikkate alınarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatının miktarı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem tazminatı = Kıdem süresi * Aylık brüt ücret * 30

Bu formülde,

  • Kıdem süresi: İşçinin işyerinde çalıştığı süreyi ifade eder. Kıdem süresi, tam yıl olarak dikkate alınır.
  • Aylık brüt ücret: İşçinin işyerinden aldığı aylık brüt ücreti ifade eder.
  • 30: Bir ay için ödenecek kıdem tazminatının gün sayısını ifade eder.

Örnek Hesaplama

Örneğin, bir işçi 5 yıl 6 ay çalışmış ve aylık brüt ücreti 10.000 TL ise kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5,5 yıl * 10.000 TL * 30
= 165.000 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kıdem süresi, tam yıl olarak dikkate alınır. Örneğin, 5 yıl 6 ay çalışan bir işçi için kıdem süresi 5 yıl olarak hesaplanır.
  • Aylık brüt ücret, sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki ücreti ifade eder.
  • Kıdem tazminatı, gelir vergisi ve damga vergisine tabidir.

Gelir Vergisi Kesintisi

Kıdem tazminatının gelir vergisi kesintisi, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Gelir vergisi kesintisi = Kıdem tazminatı * (%15 – %10) * (1 – İşçinin vergi dilimine göre uygulanan oran)

Bu formülde,

  • %15 – %10: Kıdem tazminatı üzerinden gelir vergisi kesintisinin yapılacağı oran, İş Kanunu’nun 32. maddesine göre %15’tir. Ancak, işçinin son 3 yılda elde ettiği gelir vergisi matrahı brüt asgari ücretin 30 katını aşarsa, gelir vergisi kesintisi oranı %10’a düşürülür.
  • 1 – İşçinin vergi dilimine göre uygulanan oran: İşçinin gelir vergisi dilimine göre uygulanan oran, gelir vergisi tarifesinde yer almaktadır.

Örnek Hesaplama

Örneğin, bir işçinin kıdem tazminatı 165.000 TL ve son 3 yılda elde ettiği gelir vergisi matrahı brüt asgari ücretin 30 katını aşmamışsa, gelir vergisi kesintisi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Gelir vergisi kesintisi = 165.000 TL * (%15 - %10) * (1 - %15)
= 165.000 TL * 0,05 * 0,85
= 7.275 TL

Damga Vergisi Kesintisi

Kıdem tazminatının damga vergisi kesintisi, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Damga vergisi kesintisi = Kıdem tazminatı * %0,0759

Bu formülde,

  • %0,0759: Kıdem tazminatı üzerinden damga vergisi kesintisinin yapılacağı oran, Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre %0,0759’dur.

Örnek Hesaplama

Örneğin, bir işçinin kıdem tazminatı 165.000 TL ise damga vergisi kesintisi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Damga vergisi kesintisi = 165.000 TL * %0,0759```

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir