İçeriğe geç

Öğretmen Ek Ders Ücreti Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Öğretmen Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarında ders saati başına ek ders ücreti alırlar. Bu ücret, öğretmenlere ilave bir gelir sağlar. Ek ders ücreti, öğretmenlerin kadrolu veya ücretli olarak çalışmasına, dersin verildiği saate ve öğretim dönemine göre farklılık gösterir.

2023 yılı ek ders ücretleri

2023 yılı ek ders ücretleri, 2023 yılı Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte güncellenmiştir. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti, gündüz öğretiminde 71,38 TL, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için ise 77,88 TL’dir. Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ise, gündüz öğretiminde 75,15 TL, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için ise 82,65 TL’dir.

Ek ders ücretinin hesaplanışı

Ek ders ücreti, gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılmasıyla bulunur. Gösterge rakamı, öğretmenlerin unvanına ve öğrenim durumuna göre değişir. Aylık katsayısı ise, her yıl bütçe kanunu ile belirlenir.

Örneğin, bir lisede görev yapan lisans mezunu bir öğretmenin ek ders ücreti şu şekilde hesaplanır:

Gösterge rakamı: 140
Aylık katsayısı: 0,235475

Ek ders ücreti: 140 x 0,235475 = 32,96 TL

Bu örnekte, öğretmenin ek ders ücreti, gündüz öğretiminde 32,96 TL’dir.

Ek ders ücretinin vergilendirilmesi

Ek ders ücreti, gelir vergisine tabidir. Gelir vergisi, ek ders ücretinin brüt tutarından hesaplanır. Brüt tutardan, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılarak net ücret bulunur.

Ek ders ücretinin ödenmesi

Ek ders ücretleri, her ay sonunda ödenir. Ek ders ücreti alacak öğretmenler, ders yaptıkları kuruma ek ders formunu doldurarak teslim ederler. Kurum, formları ilgili birime gönderir ve ek ders ücretleri ödenir.

Ek ders ücretinin önemi

Ek ders ücreti, öğretmenler için önemli bir gelir kaynağıdır. Özellikle kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, maaşlarının önemli bir kısmını oluşturabilir. Ücretli öğretmenler için ise ek ders ücreti, tek gelir kaynağı olabilir.

Ek ders ücretinin artırılması talebi

Öğretmenler, ek ders ücretlerinin artırılması talebinde bulunmaktadırlar. Bu talep, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve ekonomik durumlarının güçlendirilmesi açısından önemlidir.

Ek ders ücretinin artırılması için yapılan çalışmalar

Öğretmenler, ek ders ücretlerinin artırılması için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, sendikalar, dernekler ve meslek odaları tarafından çeşitli eylemler düzenlenmektedir. Ayrıca, öğretmenler, ek ders ücretlerinin artırılması için TBMM’ye de çeşitli kanun teklifleri vermiştir.

Ek ders ücretinin artırılmasının etkileri

Ek ders ücretlerinin artırılması, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve ekonomik durumlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Bu artış, öğretmenlerin motivasyonunu artıracak ve eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, öğretmen ek ders ücreti, öğretmenlerin gelirlerini artıran ve özlük haklarını iyileştiren önemli bir unsurdur. Ek ders ücretlerinin artırılması, öğretmenlerin ekonomik durumlarının güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin yükselmesi açısından önemlidir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir