İçeriğe geç

Özel Hizmet Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Özel Hizmet Tazminatı Nedir?

Özel hizmet tazminatı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara, görev yaptıkları kurumun özelliğine ve yerine göre ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, memurların görevlerinin zorluk ve riskini karşılamayı amaçlamaktadır.

Özel Hizmet Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Özel hizmet tazminatının hesaplanmasında, memurun görev yaptığı kurumun özelliğine ve yerine göre belirlenen bir oran kullanılır. Bu oran, 2023 yılı için aşağıdaki gibidir:

 • Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşları: %100
 • Diğer bakanlık ve kuruluşlar: %50

Örneğin, Milli Savunma Bakanlığı’nda görev yapan bir memurun özel hizmet tazminatı, memurun maaş katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarın %100’ü olarak hesaplanır.

Özel Hizmet Tazminatı Hesaplama Formülü

Özel hizmet tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Özel hizmet tazminatı = Maaş katsayısı x Memur aylık katsayısı x Özel hizmet tazminatı oranı

Bu formülde,

 • Maaş katsayısı: Memura ödenen aylık tutarının hesaplanmasında kullanılan katsayı
 • Memur aylık katsayısı: Memur aylık katsayısının 12 ile çarpımından elde edilen tutar
 • Özel hizmet tazminatı oranı: Memurların görev yaptıkları kurumun özelliğine ve yerine göre belirlenen oran

Örnek Hesaplama

Örneğin, 2023 yılı için 1/4 derece, 1/4 kademede bulunan ve 30 yıllık kıdemi olan bir memurun maaş katsayısı 632,85’tir. Bu memurun memur aylık katsayısı ise 632,85 x 12 = 7594,20’dir.

Bu memur, Milli Savunma Bakanlığı’nda görev yaptığı için özel hizmet tazminatı oranı %100’dür. Bu durumda, memurun özel hizmet tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Özel hizmet tazminatı = 632,85 x 7594,20 x 100/100
Özel hizmet tazminatı = 4684340/100
Özel hizmet tazminatı = 4684,34

Bu memurun özel hizmet tazminatı 4684,34 TL’dir.

Özel Hizmet Tazminatı Kesintileri

Özel hizmet tazminatı, memurların emeklilik maaşı ve ikramiyesinin hesaplanmasında dikkate alınan bir unsurdur. Bu nedenle, özel hizmet tazminatına da emeklilik kesintisi uygulanır.

2023 yılı için emeklilik kesintisi oranı, memurun hizmet süresine göre aşağıdaki gibidir:

 • 0-15 yıl: %15
 • 15-25 yıl: %20
 • 25-35 yıl: %25
 • 35-45 yıl: %30
 • 45-55 yıl: %35
 • 55-65 yıl: %40

Özel Hizmet Tazminatı İle İlgili Diğer Hususlar

 • Özel hizmet tazminatı, memurun görev yaptığı kurumda sürekli görev yapması halinde ödenir.
 • Özel hizmet tazminatı, aylık olarak ödenir.
 • Özel hizmet tazminatı, memurun emekli olması veya başka bir kuruma nakli halinde kesilir.

Sonuç

Özel hizmet tazminatı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, memurların görevlerinin zorluk ve riskini karşılamayı amaçlamaktadır. Özel hizmet tazminatının hesaplanmasında, memurun görev yaptığı kurumun özelliğine ve yerine göre belirlenen bir oran kullanılır. Bu oran, 2023 yılı için %50 ve %100 olarak uygulanmaktadır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir