İçeriğe geç

Rücuen Tazminat Zamanaşımı 2024-2025 Güncel

Rücuen Tazminat Zamanaşımı

Rücuen tazminat, bir kişinin, başka bir kişiye yaptığı bir ödemenin karşılığında, o kişiden geri alma hakkına sahip olduğu tazminat türüdür. Rücuen tazminat, genellikle bir kişinin, bir başkasının eylemi veya ihmali nedeniyle zarara uğraması durumunda, o kişinin zararı karşılamak için yaptığı ödemenin karşılığında, zararı veren kişiden geri alma hakkını ifade eder.

Rücuen tazminat davalarında, davacı, zararı veren kişiden tazminat almış ve bu tazminatı üçüncü bir kişiye ödemiş olan kişidir. Davalı ise, zararı veren kişidir.

Rücuen tazminat davalarında, zamanaşımı süresi, tazminat davalarında uygulanan genel zamanaşımı süreleri ile aynıdır. Bu nedenle, rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresi, 10 yıldır.

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresinin başlangıcı, tazminat davasında tazminat alacağının kesinleştiği tarihtir. Tazminat davasında tazminat alacağının kesinleşmesi, davanın kabul edilmesi veya davanın karara bağlanarak tarafların tazminat miktarı üzerinde anlaşması ile gerçekleşir.

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresinin başlangıcına ilişkin bazı özel durumlar da söz konusudur. Örneğin, tazminat davasında tazminat alacağının kesinleşmesi için, tazminat alacağının tahsil edilmesi şarttır. Ancak, bazı durumlarda, tazminat alacağının tahsil edilmemiş olması halinde dahi, zamanaşımı süresi işlemeye başlayabilir. Örneğin, tazminat alacağının tahsilinin imkânsız olması halinde, zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır.

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi de mümkündür. Zamanaşımı süresi, davacının, zamanaşımı süresinin dolmasına yakın bir zamanda, rücuen tazminat talebinde bulunması halinde duracaktır. Zamanaşımı süresi, ayrıca, davacının, rücuen tazminat talebinde bulunmadan önce, zararı veren kişiden tazminat alması halinde de kesilecektir.

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresinin dolması, davacının tazminat alacağı hakkını kaybetmesine neden olur. Bu nedenle, rücuen tazminat hakkı bulunan kişilerin, bu haklarını zamanaşımı süresi dolmadan önce ileri sürmeleri gerekmektedir.

Rücuen Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresinin başlangıcı, tazminat davasında tazminat alacağının kesinleştiği tarihtir. Tazminat davasında tazminat alacağının kesinleşmesi, davanın kabul edilmesi veya davanın karara bağlanarak tarafların tazminat miktarı üzerinde anlaşması ile gerçekleşir.

Örneğin, X kişisi, Y kişisi tarafından işlenen bir haksız fiil nedeniyle zarar görmüştür. X kişisi, Y kişisinden tazminat davası açmış ve davayı kazanmıştır. Mahkeme, X kişisinin Y kişisinden 10.000 TL tazminat alma hakkını kabul etmiştir. Bu durumda, X kişisinin Y kişisine karşı rücuen tazminat davası açabilmesi için, zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Zamanaşımı süresi, X kişisinin tazminat davasını kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Rücuen Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresinin Durması

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresi, davacının, zamanaşımı süresinin dolmasına yakın bir zamanda, rücuen tazminat talebinde bulunması halinde duracaktır. Bu durumda, zamanaşımı süresi, davacının rücuen tazminat talebinde bulunduğu tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.

Örneğin, X kişisi, Y kişisine karşı rücuen tazminat davası açmak için zamanaşımı süresinin dolmasına 6 ay kalmıştır. X kişisi, zamanaşımı süresinin dolmasına yakın bir zamanda, Y kişisine rücuen tazminat talebinde bulunmuştur. Bu durumda, zamanaşımı süresi, X kişisinin rücuen tazminat talebinde bulunduğu tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.

Rücuen Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi

Rücuen tazminat davalarında zamanaşımı süresi, davacının, rücuen tazminat talebinde bulunmadan önce, zararı veren kişiden tazminat alması halinde de kesilecektir. Bu durumda,

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir