İçeriğe geç

Sağlık Nedeniyle Işten Ayrılma Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

Sağlık Nedeniyle İşten Ayrılma Kıdem Tazminatı

İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedene dayalı olarak feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Haklı bir neden, işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkını doğuran bir durumdur. Bu durumlar, işçinin kişiliği, sağlığı veya ekonomik durumu ile ilgili olabilir.

Sağlık nedeniyle işten ayrılma, iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayalı olarak feshedilmesine neden olan durumlardan biridir. İşçinin işini yapmaya engel bir sağlık sorununun ortaya çıkması halinde, işçi iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilir.

Sağlık nedeniyle işten ayrılmanın kıdem tazminatına hak kazandırabilmesi için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşçinin işini yapmaya engel bir sağlık sorununun olması gerekir.
  • İşçinin sağlık sorununun işyerinde ortaya çıkması veya işyerinde çalışmaktan kaynaklanması gerekir.
  • İşçinin sağlık sorununun tedavi edilemez veya iyileştirilemez olması gerekir.

İşçinin işini yapmaya engel bir sağlık sorununun olması, iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayalı olarak feshedilmesini gerektiren bir durumdur. İşçinin sağlık sorununun işyerinde ortaya çıkması veya işyerinde çalışmaktan kaynaklanması, işçinin iş sözleşmesini feshetme kararını haklılaştıran bir unsurdur. İşçinin sağlık sorununun tedavi edilemez veya iyileştirilemez olması ise, işçinin işyerinde çalışmasının mümkün olmadığını gösterir.

Sağlık nedeniyle işten ayrılmanın kıdem tazminatına hak kazandırabilmesi için işçinin sağlık sorununun işyeri hekimi veya sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir. İşçi, sağlık sorununun işyerinde ortaya çıktığını veya işyerinde çalışmaktan kaynaklandığını gösteren delilleri de sunabilir.

İşçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması halinde, işçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

  • İşçinin işyerinde çalıştığı süre
  • İşçinin brüt ücreti
  • İşçinin kıdem tazminatı tavanı

İşçinin işyerinde çalıştığı süre, kıdem tazminatının miktarını belirleyen en önemli unsurdur. İşçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçinin brüt ücreti, kıdem tazminatının miktarını belirleyen bir diğer unsurdur. İşçinin işyerinde aldığı son brüt ücret, kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınır.

İşçinin kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatının miktarını sınırlandıran bir unsurdur. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, brüt asgari ücretin 7,5 katı olarak belirlenmiştir.

Örnek:

Bir işçi, 10 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır ve brüt ücreti 5.000 TL’dir. Bu işçi, sağlık nedeniyle işten ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin kıdem tazminatı, 10 yıllık çalışma süresi için brüt asgari ücretin 7,5 katı olarak hesaplanır. 2023 yılı için brüt asgari ücret 5.500 TL olduğuna göre, işçinin kıdem tazminatı 33.750 TL olacaktır.

Sağlık nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, kıdem tazminatını işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

İşveren, kıdem tazminatını süresi içinde ödemezse, işçiye tazminat faizi ödemekle yükümlüdür. Tazminat faizi, kıdem tazminatının tutarı üzerinden, işverenin ödemeyi geciktirdiği süre için, yasal faiz oranı uygulanarak hesaplanır.

Sağlık nedeniyle işten ayrılma, işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayalı olarak feshetmesine neden olan bir durumdur. Bu nedenle, sağlık nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir