İçeriğe geç

Sendika Tazminatı 2024-2025 Güncel

Sendikal Tazminat Nedir?

Sendikal tazminat, işçilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya işyerinde ayrımcılığa maruz kalması halinde talep edebilecekleri bir tazminat türüdür. Sendikal tazminat, işçilerin sendikal haklarını güvence altına almak amacıyla düzenlenmiştir.

Sendikal Tazminatın Kapsamı

Sendikal tazminat, işçilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya işyerinde ayrımcılığa maruz kalması halinde talep edilebilmektedir. Sendikal faaliyetler, işçilerin sendikalara üye olmaları, sendikalarda görev almaları veya sendikal faaliyetlere katılmaları gibi eylemleri kapsamaktadır.

İşyerinde ayrımcılık, işçilerin sendikal faaliyetlerinden dolayı işyerinde işe alınmamaları, işten çıkarılmaları, ücretlerinin düşürülmesi, terfi edilmemeleri, işyerinde kötü muamele görmeleri gibi eylemleri kapsamaktadır.

Sendikal Tazminatın Tutarı

Sendikal tazminat tutarı, işçinin en az bir yıllık ücretinden az olamaz. Sendikal tazminat, işçinin iş sözleşmesi feshedilmemişse aldığı son ücret üzerinden; feshedilmişse fiili fesih tarihindeki son ücret üzerinden hesaplanır.

Sendikal Tazminatın Talep Edilmesi

Sendikal tazminat, işçi tarafından işverene karşı dava yoluyla talep edilebilir. İşçi, sendikal tazminat talebini, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene yazılı olarak bildirmelidir.

Sendikal Tazminatın İspatı

Sendikal tazminat talebinde bulunan işçi, sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini veya işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını ispatlamak zorundadır. İşçi, bu ispatı, tanık beyanları, sendika kayıtları, işyerinde yaşanan olaylara ilişkin belgeler gibi delillerle sağlayabilir.

Sendikal Tazminatın Mahkeme Kararıyla Verilmesi

İşveren, sendikal tazminat talebini kabul etmezse, işçi mahkemeye dava açabilir. Mahkeme, işçinin sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini veya işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ederse, işçiye sendikal tazminat ödenmesine karar verir.

Sendikal Tazminatın İşe İade Davası ile Birlikte Talep Edilmesi

İşçi, sendikal tazminat talebini, işe iade davası ile birlikte de talep edebilir. İşe iade davası sonucunda, işçinin işe iadesine karar verilirse, işçiye sendikal tazminat da ödenir.

Sendikal Tazminatın İşçiye Ödenmesi

İşveren, işçiye sendikal tazminatı, mahkeme kararında belirtilen süre içinde ödemek zorundadır. İşveren, sendikal tazminatı ödemezse, işçi, icra yoluyla tazminatın tahsili için başvuruda bulunabilir.

Sendikal Tazminatın İşçiye Sağladığı Haklar

Sendikal tazminat, işçiye aşağıdaki hakları sağlar:

  • İşçinin maddi zararını karşılar.
  • İşçinin sendikal haklarının korunmasını sağlar.
  • İşvereni sendikal faaliyetler nedeniyle işçileri işten çıkarma veya ayrımcılığa maruz bırakmaktan caydırır.

Sendikal Tazminatın Önemi

Sendikal tazminat, işçilerin sendikal haklarını güvence altına almak için önemli bir araçtır. Sendikal tazminat sayesinde, işçiler sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya işyerinde ayrımcılığa maruz kalması halinde maddi olarak zarar görmezler. Ayrıca, sendikal tazminat, işvereni sendikal faaliyetler nedeniyle işçileri işten çıkarma veya ayrımcılığa maruz bırakmaktan caydırır.

Sendikal Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sendikal tazminat davalarında, işçinin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

  • İş sözleşmesinin feshedildiğini veya işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını ispatlayabilecek delilleri toplaması gerekir.
  • Sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini veya işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını gösteren bir dilekçe ile işverene başvurması gerekir.
  • İşverenin sendikal tazminat talebini kabul etmemesi halinde, mahkemeye dava açması gerekir.

Sendikal tazminat davalarında, işçinin vekil tutma hakkı vardır. İşçi, sendikal tazminat davasını kendisi takip etmek istemezse, bir avukattan hukuki

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir