İçeriğe geç

Sürekli Iş Göremezlik Tazminatı 2024-2025 Güncel

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

Sürekli iş göremezlik tazminatı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün tamamen veya kısmen yitirilmesi nedeniyle, sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan maddi ve manevi tazminattır.

Sürekli İş Göremezlik Türleri

Sürekli iş göremezlik, iki şekilde gerçekleşebilir:

  • Tam İş Göremezlik: Sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün tamamen yitirilmesidir.
  • Kısmi İş Göremezlik: Sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün kısmen yitirilmesidir.

Sürekli İş Göremezlik Oranının Belirlenmesi

Sürekli iş göremezlik oranı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan sakatlığın, işçinin çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü ne oranda etkilediğini gösteren bir orandır. Bu oran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurulu tarafından belirlenir.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatının Hesaplanması

Sürekli iş göremezlik tazminatı, sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün yitirilmesi nedeniyle yoksun kaldığı gelirin karşılanması amacıyla yapılır. Tazminat, sigortalının günlük kazancı, sürekli iş göremezlik oranı ve sigortalının yaşı dikkate alınarak hesaplanır.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatının Ödenmesi

Sürekli iş göremezlik tazminatı, SGK tarafından ödenir. Tazminat, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna girdiği tarihten itibaren başlar ve sigortalının ölümüne kadar devam eder.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Hak Sahipleri

Sürekli iş göremezlik tazminatının hak sahipleri, sigortalı kendisi ise kendisi, sigortalı ölmüş ise dul eşi, yetim çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasıdır.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Talep Süresi

Sürekli iş göremezlik tazminatı talebi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumunun tespit edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde SGK’ya yapılabilir.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Dava Süresi

Sürekli iş göremezlik tazminatı talebinin reddedilmesi halinde, ret kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde SGK’ya itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi halinde ise dava açma süresi, itirazın tebliğinden itibaren 30 gündür.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Davaları

Sürekli iş göremezlik tazminatı davaları, iş mahkemelerinde görülür. Dava, sigortalı veya hak sahipleri tarafından açılabilir. Davada, sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün yitirilmesi nedeniyle yoksun kaldığı gelirin tespit edilmesi ve bu miktarın tazminat olarak ödenmesi talep edilir.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatının Durdurulması veya Kesilmesi

Sürekli iş göremezlik tazminatı, aşağıdaki durumlarda durdurulur veya kesilir:

  • Sigortalının, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün, sürekli iş göremezlik derecesinin altında iyileşmesi
  • Sigortalının, başka bir işte çalışmaya başlaması
  • Sigortalının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümünün gerçekleşmesi

Sürekli İş Göremezlik Tazminatının Artırılması

Sürekli iş göremezlik tazminatı, sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün yitirilmesi derecesinde meydana gelen artışlar nedeniyle artırılabilir. Artışın tespiti için, SGK tarafından yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenir.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatının İndirilmesi

Sürekli iş göremezlik tazminatı, sigortalının çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün yitirilmesi derecesinde meydana gelen azalmalar nedeniyle indirilebilir. İndirimin tespiti için, SGK tarafından yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenir.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

  • Sürekli iş göremezlik tazminatı, sigortalının ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik hakkını etkilemez.
  • Sürekli iş göremezlik

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir