İçeriğe geç

Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer 2024-2025 Güncel

Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer?

Tazminat davaları, bir kişinin başka bir kişi veya kurum tarafından uğradığı zararın karşılığı olarak maddi veya manevi tazminat talep ettiği davalardır. Tazminat davaları, Türk hukukunda Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu gibi kanunlarda düzenlenmiştir.

Tazminat davalarının süresi, davanın konusuna, mahkemenin iş yüküne, tarafların uzlaşma girişimlerine ve davanın seyrine göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, tazminat davalarının ortalama süresi 1-2 yıl olarak kabul edilmektedir.

Tazminat Davalarının Aşamaları

Tazminat davaları, aşağıdaki aşamalardan geçerek sonuçlanır:

 • Dilekçeler aşaması: Davacı, davalıya karşı dilekçe yazarak tazminat talebinde bulunur. Davalı ise cevabi dilekçe ile davanın reddini isteyebilir.
 • İnceleme aşaması: Mahkeme, dava dilekçeleri ve cevabi dilekçeleri inceleyerek davanın kabul edilebilir olup olmadığına karar verir.
 • Keşif aşaması: Mahkeme, davanın seyrine göre keşif yapılmasına karar verebilir. Keşif, davanın konusunu oluşturan olayın yerinde incelenmesidir.
 • Duruşma aşaması: Mahkeme, tarafları duruşmaya davet eder. Duruşmalarda taraflar, iddia ve savunmalarını sunar. Mahkeme, tarafların beyanlarını dinledikten sonra karar verir.

Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Tazminat davalarında zamanaşımı süresi, davanın konusuna göre değişir. Genel olarak, maddi tazminat davalarında zamanaşımı süresi 10 yıl, manevi tazminat davalarında ise 10 yıl veya daha kısa olabilir.

Tazminat Davalarının Süresini Etkileyen Faktörler

Tazminat davalarının süresini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Dava konusu: Dava konusunun karmaşıklığı, davanın süresini uzatabilir. Örneğin, trafik kazası, iş kazası, meslek hastalığı veya malın hasar görmesi gibi davalar, daha karmaşık davalar olarak kabul edilir ve bu nedenle daha uzun sürebilir.
 • Mahkemenin iş yoğunluğu: Mahkemenin iş yoğunluğu fazla ise, davaların sonuçlanma süresi uzayabilir.
 • Tarafların uzlaşma girişimleri: Taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa, dava daha kısa sürede sonuçlanabilir.
 • Davanın seyri: Davanın seyri, dava süresini etkileyebilir. Örneğin, davanın tarafları arasında çekişme fazla ise, dava daha uzun sürebilir.

Tazminat Davalarında Süreyi Kısaltmak İçin Yapılacaklar

Tazminat davalarında süreyi kısaltmak için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

 • Dava dilekçesi ve diğer evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması: Dava dilekçesi ve diğer evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, davanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur.
 • Dava konusunun iyi bir şekilde araştırılması: Dava konusunun iyi bir şekilde araştırılması, davanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur.
 • Tarafların uzlaşma girişimlerinde bulunması: Tarafların uzlaşma girişimlerinde bulunması, davanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur.

Sonuç

Tazminat davalarının süresi, davanın konusuna, mahkemenin iş yüküne, tarafların uzlaşma girişimlerine ve davanın seyrine göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, tazminat davalarının ortalama süresi 1-2 yıl olarak kabul edilmektedir. Tazminat davalarında süreyi kısaltmak için dava dilekçesi ve diğer evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, dava konusunun iyi bir şekilde araştırılması ve tarafların uzlaşma girişimlerinde bulunması gibi şeyler yapılabilir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir