İçeriğe geç

Tazminat Davası Harç Hesaplama 2024-2025 Güncel

Tazminat Davası Harç Hesaplama

Tazminat davaları, bir kişinin veya kurumun başka bir kişiye veya kuruma verdiği zararın tazmin edilmesini talep eden davalardır. Tazminat davaları, maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Maddi tazminat, zarar görenin uğradığı maddi zararın karşılanması için talep edilen tazminattır. Manevi tazminat ise zarar görenin uğradığı manevi zararın karşılanması için talep edilen tazminattır.

Tazminat davalarında harç hesaplaması, davanın niteliğine, konusuna ve dava değerine göre farklılık göstermektedir.

Tazminat Davasında Harç Türleri

Tazminat davalarında iki tür harç bulunmaktadır. Bunlar:

  • Peşin harç: Davanın açılmasıyla birlikte ödenmesi gereken harçtır.
  • Harç avansı: Davanın yargılama sürecinde ortaya çıkacak giderlerin karşılanması için ödenmesi gereken harçtır.

Peşin Harç Hesaplaması

Peşin harç, davanın konusunun miktarına göre hesaplanır. Davanın konusunun miktarı, maddi tazminat talep ediliyorsa, zarar görenin uğradığı zararın miktarıdır. Manevi tazminat talep ediliyorsa, zarar görenin uğradığı manevi zararın miktarıdır.

2023 yılı için peşin harç hesaplaması şu şekilde yapılır:

  • Maddi tazminat talep ediliyorsa, davanın konusunun miktarının binde 68,31’i peşin harç olarak alınır.
  • Manevi tazminat talep ediliyorsa, davanın konusunun miktarının binde 25’i peşin harç olarak alınır.

Örneğin, maddi tazminat talebi 100.000 TL ise, peşin harç miktarı 6.831 TL olacaktır. Manevi tazminat talebi 100.000 TL ise, peşin harç miktarı 2.500 TL olacaktır.

Harç Avansı Hesaplaması

Harç avansı, davanın yargılama sürecinde ortaya çıkacak giderlerin karşılanması için ödenmesi gereken harçtır. Bu giderler, bilirkişi incelemesi, keşif, duruşma giderleri gibi giderleri kapsamaktadır.

Harç avansı, davanın konusunun miktarına ve davanın niteliğine göre farklılık göstermektedir.

2023 yılı için harç avansı hesaplaması şu şekilde yapılır:

  • Maddi tazminat talep ediliyorsa, davanın konusunun miktarının binde 1’i harç avansı olarak alınır.
  • Manevi tazminat talep ediliyorsa, davanın konusunun miktarının binde 0,5’i harç avansı olarak alınır.

Örneğin, maddi tazminat talebi 100.000 TL ise, harç avansı miktarı 1.000 TL olacaktır. Manevi tazminat talebi 100.000 TL ise, harç avansı miktarı 500 TL olacaktır.

Tazminat Davası Harç Hesaplama Örneği

Örneğin, bir kişi, trafik kazası nedeniyle yaralanmış ve bu kaza nedeniyle 100.000 TL maddi tazminat ve 50.000 TL manevi tazminat talep etmektedir. Bu durumda, davanın konusunun miktarı 150.000 TL’dir.

Bu durumda, peşin harç miktarı 150.000 TL x %0,06831 = 1.024,95 TL olacaktır.

Harç avansı miktarı ise 150.000 TL x %0,01 = 1.500 TL olacaktır.

Bu nedenle, davacı, davanın açılması için 1.024,95 TL peşin harç ve 1.500 TL harç avansı olmak üzere toplamda 2.524,95 TL harç ödemelidir.

Tazminat Davası Harç Hesaplama Araçları

Tazminat davası harç hesaplaması için internette birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar, davanın niteliğini, konusunu ve dava değerini girerek harç miktarını hesaplamaya yardımcı olmaktadır.

Tazminat Davası Harç Ödeme

Tazminat davası harçları, davanın açılacağı mahkemenin veznesine yatırılır. Harç ödemeleri, banka havalesi veya EFT yoluyla

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir