İçeriğe geç

Tazminat Davası Nasıl Açılır 2024-2025 Güncel

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası, bir kişinin hukuka aykırı bir fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle uğradığı maddi veya manevi zararın giderilmesini talep ettiği dava türüdür. Tazminat davaları, hukuk davalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Tazminat Davası Açma Şartları

Tazminat davası açabilmek için, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Haksız fiil veya sözleşmenin ihlali: Tazminat davası açılabilmesi için, öncelikle bir haksız fiilin veya sözleşmenin ihlali olması gerekir. Haksız fiil, hukuka aykırı bir davranış sonucu bir başkasına zarar verilmesidir. Sözleşmenin ihlali ise, tarafların bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.
 • Zarar: Tazminat davası açılabilmesi için, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle bir zararın doğmuş olması gerekir. Zararın maddi veya manevi olması mümkündür. Maddi zarar, bir malın veya hizmetin değerinin azalması veya yok olması şeklinde ortaya çıkabilir. Manevi zarar ise, bedensel veya ruhsal acı, elem veya üzüntü şeklinde ortaya çıkabilir.
 • Nedensellik bağı: Tazminat davası açılabilmesi için, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali ile zarar arasında bir nedensellik bağı bulunması gerekir. Yani, zararın haksız fiil veya sözleşmenin ihlali olmasaydı meydana gelmeyeceği gerekir.
 • Kusur: Tazminat davası açılabilmesi için, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle sorumlu olan kişinin kusurlu olması gerekir. Kusur, kişinin iradesi ile hareket etmesi ve bu hareketinin zarara neden olmasıdır.

Tazminat Davası Açma Süresi

Tazminat davası açma süresi, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali tarihinden itibaren başlar. Maddi tazminat davalarında bu süre, 10 yıldır. Manevi tazminat davalarında ise bu süre, 5 yıldır. Ancak, zarar görenin zararı öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açması gerekir.

Tazminat Davası Açılacak Mahkeme

Tazminat davası, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Görevli mahkeme, haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi, zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi veya davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Tazminat Davası Açma İşlemleri

Tazminat davası açmak için, öncelikle bir dava dilekçesi hazırlanması gerekir. Dava dilekçesinde, aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

 • Davacı ve davalının kimlik bilgileri
 • Dava konusu
 • Davacının talepleri
 • Davacının iddialarını ispatlayan deliller

Dava dilekçesi, yetkili ve görevli mahkemeye sunulur. Mahkeme, dava dilekçesini kabul ederse, davanın esasa girmesine karar verir. Esasa giren dava, duruşmalarda incelenir ve karara bağlanır.

Tazminat Davası Çeşitleri

Tazminat davaları, açılma nedenlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Haksız fiil nedeniyle tazminat davaları: Bu davalar, bir haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi veya manevi zararın giderilmesini talep etmek için açılır.
 • Sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat davaları: Bu davalar, bir sözleşmenin ihlali nedeniyle uğranılan maddi veya manevi zararın giderilmesini talep etmek için açılır.
 • İş kazası nedeniyle tazminat davaları: İş kazası nedeniyle yaralanan veya ölen işçilerin veya işçi yakınlarının uğradığı maddi veya manevi zararın giderilmesini talep etmek için açılır.
 • Trafik kazası nedeniyle tazminat davaları: Trafik kazası nedeniyle yaralanan veya ölen kişilerin veya yakınlarının uğradığı maddi veya manevi zararın giderilmesini talep etmek için açılır.

Tazminat Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tazminat davası açarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Dava dilekçesinde, davacının iddialarını ispatlayacak delillerin belirtilmesi gerekir.
 • Davacının, dava açmak için gerekli olan belgeleri hazırlaması gerekir.
 • Davacının, dava açarken avukattan yardım alması tavsiye edilir.

Tazminat Davası Sonuçları

Tazminat davasının sonucunda, mahkeme, davanın kabulüne veya reddine karar verir. Davanın kabulüne karar verilmesi halinde, mahkeme, davalının davacıya maddi veya manevi tazminat ödemesine hükmeder

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir