İçeriğe geç

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer 2024-2025 Güncel

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası, bir kişinin başka bir kişinin eylemi veya ihmali nedeniyle maddi veya manevi zarara uğraması durumunda, zararın giderilmesi için açılan bir davadır. Tazminat davaları, Türk hukukunda “tazminat hukuku” adı verilen bir hukuk dalında incelenir.

Tazminat davasının süresi, davanın niteliğine, tarafların uyuşmazlık konusunu çözmek için gösterdikleri çabaya, mahkemenin iş yüküne ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak tazminat davalarının sonuçlanması yaklaşık 1-2 yıl sürmektedir.

Tazminat davasının aşamaları

Tazminat davası, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Dilekçeler aşaması: Davacı, dava dilekçesinde zararını ve zararın sorumlusunun kim olduğunu belirtir. Davalı ise cevap dilekçesinde davanın reddini talep eder.
 • İlk duruşma aşaması: Bu aşamada, taraflar iddia ve savunmalarını sunar ve mahkeme, delillerin toplanmasına karar verir.
 • Deliller aşaması: Bu aşamada, taraflar delillerini sunar. Deliller, tanık beyanları, belgeler, bilirkişi raporları gibi çeşitli unsurlardan oluşabilir.
 • Karar aşaması: Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra karar verir.

Tazminat davasının zamanaşımı süresi

Tazminat davasında, zararın meydana geldiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde dava açılması gerekir. Bu süreye “zamanaşımı süresi” denir.

Tazminat davasının zamanaşımı süresi, davanın niteliğine göre değişir. Örneğin, trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davasında zamanaşımı süresi 2 yıldır. Boşanma nedeniyle açılan tazminat davasında zamanaşımı süresi ise 1 yıldır.

Tazminat davasının sonuçlanma süresini etkileyen faktörler

Tazminat davasının sonuçlanma süresini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Dava konusunun niteliği: Dava konusunun karmaşıklığı, dava sürecinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Örneğin, trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davasında, zararın miktarını ve sorumluluk oranını belirlemek için bilirkişi incelemesi yapılması gerekebilir. Bu da, dava sürecini uzatabilir.
 • Tarafların uyuşmazlık konusunu çözmek için gösterdikleri çaba: Taraflar, uyuşmazlık konusunu çözmek için gösterdikleri çaba, dava sürecini kısaltabilir. Örneğin, taraflar uzlaşmaya giderlerse, dava daha kısa sürede sonuçlanabilir.
 • Mahkemenin iş yükü: Mahkemenin iş yoğunluğu, dava sürecini uzatabilir. Örneğin, mahkemenin iş yoğunluğu fazla ise, davaların sonuçlanma süresi daha uzun olabilir.
 • Adli tatil süreci: Adli tatil döneminde, mahkemeler duruşma yapmadığından, tazminat davalarının sonuçlanma süresi uzayabilir.

Tazminat davasını hızlandırmak için neler yapılabilir?

Tazminat davasını hızlandırmak için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Dava dilekçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması: Dava dilekçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olabilir.
 • Mahkeme ile iletişimin düzenli olarak sağlanması: Mahkeme ile düzenli olarak iletişim sağlanması, davanın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir.
 • Uzlaşma görüşmeleri yapılması: Taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa, dava daha kısa sürede sonuçlanabilir.

Sonuç olarak, tazminat davasının süresi, davanın niteliğine, tarafların uyuşmazlık konusunu çözmek için gösterdikleri çabaya, mahkemenin iş yüküne ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak tazminat davalarının sonuçlanması yaklaşık 1-2 yıl sürmektedir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir