İçeriğe geç

Tazminat Davası Nedir 2024-2025 Güncel

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat davası, bir kişinin haksız eylem veya sözleşmeye aykırılık gibi bir nedenle uğradığı maddi veya manevi zararın giderilmesi için açılan bir dava türüdür. Tazminat davası, Türk Hukuku’nda Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde düzenlenmiştir.

Tazminat Davası Türleri

Tazminat davaları, genel olarak maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.

Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası, bir kişinin haksız eylem veya sözleşmeye aykırılık gibi bir nedenle malvarlığında meydana gelen eksilmenin giderilmesi için açılan davadır. Maddi tazminat, kişinin malvarlığındaki kayıpları karşılamak amacıyla verilen bir karşılıktır. Maddi tazminat kapsamında talep edilebilecek zararlar şunlardır:

 • Kişisel yaralanma nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Maddi eşyalarda meydana gelen zararlar
 • Gelir kaybı
 • İş göremezlik
 • Hekimlik masrafları
 • Manevi tazminat

Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davası, bir kişinin haksız eylem veya sözleşmeye aykırılık gibi bir nedenle yaşadığı üzüntü, elem ve sıkıntının giderilmesi için açılan davadır. Manevi tazminat, kişinin kişilik haklarına yapılan saldırının karşılığı olarak verilen bir karşılıktır. Manevi tazminat kapsamında talep edilebilecek zararlar şunlardır:

 • Yaşanan üzüntü, elem ve sıkıntı
 • Psikolojik sorunlar
 • Kişilik haklarının zedelenmesi

Tazminat Davası Açma Şartları

Tazminat davası açabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık gibi bir hukuka aykırılık olması gerekir.
 • Zarar gören kişinin zarara uğraması gerekir.
 • Zarar gören kişinin zarara uğraması ile hukuka aykırılık arasında nedensellik bağı bulunması gerekir.
 • Zarar gören kişinin zararını tazmin etme talebinde bulunması gerekir.

Tazminat Davası Açma Süresi

Tazminat davası, haksız fiil nedeniyle açılacaksa, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle açılacaksa, sözleşmenin ifa edilmesinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.

Tazminat Davası Nerede Açılır?

Tazminat davası, zararın meydana geldiği yer veya zarar gören kişinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Tazminat Davası Süresi

Tazminat davasının yargılama süresi, davanın niteliğine göre değişebilmektedir. Genellikle, tazminat davaları 1-2 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

Tazminat Davası Sonuçları

Tazminat davasında, mahkeme, davanın kabulü halinde, davacıya tazminat ödenmesine karar verebilir. Tazminat miktarı, davanın özelliklerine göre belirlenmektedir.

Tazminat Davası Örnekleri

Tazminat davaları, her türlü haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle açılabilir. Örneğin, trafik kazasında yaralanan bir kişinin maddi ve manevi tazminat davası açması mümkündür. Bir işletmenin kusurlu hizmetinden dolayı müşterinin zarara uğraması halinde, işletmeye karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bir işçinin işverenin kusurlu davranışı nedeniyle iş kazası geçirmesi halinde, işçiye maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerekir.

Tazminat Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tazminat davası açarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Davanın açılması için gerekli olan şartların sağlandığından emin olunmalı.
 • Davanın açılacağı mahkemenin doğru seçildiğinden emin olunmalı.
 • Davanın dilekçesinde, davanın konusu, dayanakları ve talepler açıkça belirtilmeli.
 • Davanın açılması için gerekli olan deliller toplanarak dosyaya eklenmeli.
 • Davanın açılması için bir avukattan yardım alınmalıdır.

Tazminat davası, kişinin uğradığı zararların giderilmesi için önemli bir hukuki yoldur. Bu nedenle, tazminat davası açarken, gerekli olan tüm hususlara dikkat etmek

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir