İçeriğe geç

Tazminat Davası Nereye Açılır 2024-2025 Güncel

Tazminat Davası Nereye Açılır?

Tazminat davası, bir kişinin başka bir kişi veya kurum tarafından uğradığı maddi veya manevi zararın karşılanması için açılan dava türüdür. Tazminat davaları, hukuki uyuşmazlıkların en yaygın türlerinden biridir.

Tazminat davasının açılacağı yer, dava konusunun niteliğine göre farklılık gösterir. Ticari nitelikte olmayan tazminat davaları, asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Ticari nitelikte olan tazminat davaları ise asliye ticaret mahkemelerinde açılır.

Tazminat davasının açılacağı yer, genel yetkili mahkemeler ve özel yetkili mahkemeler olmak üzere iki şekilde belirlenir.

Genel Yetkili Mahkemeler

Genel yetkili mahkemeler, tüm davalar için yetkili olan mahkemelerdir. Tazminat davalarında genel yetkili mahkemeler şunlardır:

 • Davalının ikametgahında bulunan mahkeme
 • Zarar görenin ikametgahında bulunan mahkeme
 • Haksız fiilin işlendiği yerde bulunan mahkeme

Özel Yetkili Mahkemeler

Özel yetkili mahkemeler, belirli bir dava türünde yetkili olan mahkemelerdir. Tazminat davalarında özel yetkili mahkemeler şunlardır:

 • Sözleşmeden kaynaklanan tazminat davalarında, sözleşmenin ifa edileceği yerde bulunan mahkeme
 • İş kazasından kaynaklanan tazminat davalarında, iş kazasının meydana geldiği yerde bulunan mahkeme
 • Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında, kaza mahallinde bulunan mahkeme
 • Malpraktis nedeniyle açılan tazminat davalarında, zarar görenin yerleşim yerinde bulunan mahkeme

Tazminat Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tazminat davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Davanın niteliğinin belirlenmesi
 • Davanın açılacağı yetkili mahkemenin belirlenmesi
 • Davanın açılacağı sürenin geçirilmemesi
 • Davanın açılacağı dilekçenin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması

Tazminat Davası Açma Süresi

Tazminat davası, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süre geçtikten sonra tazminat davası açılamaz.

Tazminat Davası Dilekçesi

Tazminat davası açmak için mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Dilekçede, dava konusu, davalı, talep edilen tazminat miktarı ve gerekçeler açıkça belirtilmelidir.

Tazminat Davası Süreci

Tazminat davası, diğer davalarda olduğu gibi, ilk derece mahkemesinde görülür. İlk derece mahkemesi, davanın esasına ilişkin karar verir. Davacı veya davalı, ilk derece mahkemesinin kararını temyiz edebilir. Temyiz incelemesi, bölge adliye mahkemelerinde yapılır. Bölge adliye mahkemesi, davanın esasına ilişkin karar verir. Davacı veya davalı, bölge adliye mahkemesinin kararını temyiz edebilir. Temyiz incelemesi, Yargıtay’da yapılır. Yargıtay, davanın esasına ilişkin karar verir.

Tazminat Davası Örneği

Örnek 1:

Ahmet, Bekir’in kendisine çarpması sonucu yaralanmıştır. Ahmet, Bekir’den maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açmıştır. Ahmet’in davası, haksız fiil nedeniyle açılan bir tazminat davasıdır. Bu nedenle, Ahmet’in davası asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Örnek 2:

Mehmet, çalıştığı şirkette iş kazası geçirmiştir. Mehmet, iş kazası nedeniyle işvereninden maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açmıştır. Mehmet’in davası, iş kazasından kaynaklanan bir tazminat davasıdır. Bu nedenle, Mehmet’in davası özel yetkili mahkeme olan iş mahkemesinde görülecektir.

Örnek 3:

Ali, Cemal’in ihmali nedeniyle trafik kazasına karışmıştır. Ali, Cemal’den maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açmıştır. Ali’nin davası, trafik kazasından kaynaklanan bir tazminat davasıdır. Bu nedenle, Ali’nin davası özel yetkili mahkeme olan trafik kazalarına bakmakla görevli mahkemede görülecektir.

Sonuç

Tazminat davası, hukuki uyuşmazlıkların en yaygın türlerinden biridir. Tazminat davası açmadan önce, davanın niteliğinin belirlenmesi ve davanın açılacağı yetkili mahkemenin belirlenmesi önemlidir. Davanın açılacağı süre geçirilmeden, eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmış bir dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılması gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir