İçeriğe geç

Tazminat Hesaplama 2022 Asgari Ücret 2024-2025 Güncel

2023 Asgari Ücret ile Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi halinde, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin taraflarca karşılıklı anlaşarak feshedilmesi halinde, işçinin fesih bildirimini işverene yazılı olarak bildirmesi şartıyla, işyerinde çalıştırdığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin son brüt ücreti * İşçilik süresi) / 30

Örnek olarak, 10.000 TL brüt ücretle çalışan bir işçinin 5 yıl çalıştığını varsayalım. Bu işçinin kıdem tazminatı, şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10.000 TL * 5 yıl) / 30
= 1666,67 TL

İhbar tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

İhbar tazminatı = (İşçinin son brüt ücreti * İşçilik süresi) / 30

Örnek olarak, 10.000 TL brüt ücretle çalışan bir işçinin 5 yıl çalıştığını ve iş sözleşmesini işverene yazılı olarak bildirdiğini varsayalım. Bu işçinin ihbar tazminatı, şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = (10.000 TL * 5 yıl) / 30
= 1666,67 TL

2023 Asgari Ücreti ile Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla asgari ücret brüt 13.414 TL’dir. Bu tutar üzerinden kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı = (13.414 TL * İşçilik süresi) / 30

Örnek olarak, 13.414 TL brüt ücretle çalışan bir işçinin 5 yıl çalıştığını varsayalım. Bu işçinin kıdem tazminatı, şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (13.414 TL * 5 yıl) / 30
= 2235,70 TL

İhbar tazminatı hesaplama

İhbar tazminatı = (13.414 TL * İşçilik süresi) / 30

Örnek olarak, 13.414 TL brüt ücretle çalışan bir işçinin 5 yıl çalıştığını ve iş sözleşmesini işverene yazılı olarak bildirdiğini varsayalım. Bu işçinin ihbar tazminatı, şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = (13.414 TL * 5 yıl) / 30
= 2235,70 TL

Kıdem Tazminatının Tavanı

Kıdem tazminatının bir yıllık tavan tutarı, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için kıdem tazminatının bir yıllık tavan tutarı 23.489,83 TL‘dir. Bu tutarın altında kıdem tazminatı ödenemez.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, damga vergisi haricinde herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Kıdem tazminatı üzerinden damga vergisi kesintisi oranı %0,759‘dur.

İhbar Tazminatının Vergilendirilmesi

İhbar tazminatı, gelir vergisine tabi tutulur. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi kesintisi oranı, işçinin gelir durumuna göre değişmektedir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamak için internette

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir