İçeriğe geç

Tazminatı Hangi Durumlarda Ödenir 2024-2025 Güncel

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim süresi dolmadan feshedilmesi halinde, karşı tarafa ödenmesi gereken bir tazminattır. İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir.

İhbar Tazminatının Ödenmesi Gereken Durumlar

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin aşağıdaki durumlarda feshedilmesi halinde ödenir:

  • İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde, işçiye en az 30 günlük ihbar tazminatı ödenir.
  • İşçi tarafından iş sözleşmesinin feshi halinde, işçinin işyerinde çalışılan her tam yıl için işverene 30 günlük ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir. Kıdem yılı hesabında işe giriş tarihi dikkate alınır.
  • Tarafların karşılıklı anlaşması ile iş sözleşmesinin feshi halinde, işçiye ve işverene ihbar tazminatı ödenmez.
  • İş sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, sözleşmenin sona ermesi halinde ihbar tazminatı ödenmez.

İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatının hesaplanmasında işçinin brüt ücreti esas alınır. İhbar tazminatının miktarı, işçinin işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır.

İşçinin işyerinde 1 yıldan az kıdemi varsa, ihbar tazminatı 1 günlük ücreti tutarındadır.

İşçinin işyerinde 18 yıldan fazla kıdemi varsa, ihbar tazminatı 240 günlük ücreti tutarındadır.

İhbar Tazminatının Ödenme Süresi

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedilmesinden itibaren 10 gün içinde ödenmelidir. Bu sürenin aşılması halinde, işçiye en çok 10 günlük süre içinde ödenmeyen ihbar tazminatı için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme faizi ödenir.

İhbar Tazminatının Dava Yoluyla Talep Edilmesi

İşveren tarafından ihbar tazminatı ödenmemesi halinde, işçi, ihbar tazminatının ödenmesi için dava açabilir. Dava, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

İhbar Tazminatının Hesaplanması Örneği

İşçinin brüt ücreti 5.000 TL olsun ve işçinin işyerinde 5 yıllık kıdemi olsun. Bu durumda, işçinin ihbar tazminatı miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

5 yıllık kıdem için ihbar tazminatı = 5 yıl * 30 gün * 5.000 TL/gün = 75.000 TL

İhbar Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki Fark

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim süresi dolmadan feshedilmesi halinde ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı ise, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanan bir tazminattır.

İhbar tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı ise, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır. Ancak, kıdem tazminatının miktarı, işçinin kıdem yıllarına ve brüt ücretine göre değişiklik gösterebilir.

Sonuç

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim süresi dolmadan feshedilmesi halinde ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanmaktadır. İhbar tazminatı ödenmemesi halinde, işçi, ihbar tazminatının ödenmesi için dava açabilir.ihbar

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir