İçeriğe geç

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer 2024-2025 Güncel

Trafik kazası tazminat davası ne kadar sürer?

Trafik kazaları, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ve maddi ve manevi kayıplara yol açabilen olaylardır. Trafik kazası sonucu zarar gören kişiler, bu zararlarını tazmin etmek için tazminat davası açabilirler.

Trafik kazası tazminat davasının süresi, davanın niteliğine, tarafların iddia ve savunmalarına, mahkemenin yoğunluğuna ve diğer çeşitli faktörlere göre değişebilir. Genel olarak, trafik kazası tazminat davalarının süresi 1 yıl ile 3 yıl arasındadır.

Trafik kazası tazminat davasının aşamaları

Trafik kazası tazminat davası, aşağıdaki aşamalardan geçer:

 • Dava dilekçesi: Davacı, dava dilekçesinde, trafik kazasının nasıl gerçekleştiğini, meydana gelen zararları ve bu zararların tazmini için talep ettiği miktarı belirtir.
 • Cevap dilekçesi: Davalı, cevap dilekçesinde, davacının iddialarını kabul veya inkar eder ve kendi iddialarını sunar.
 • Kesinleşmiş raporların alınması: Mahkeme, davanın seyrini etkileyebilecek hususlarda bilirkişi raporu alır.
 • Tanıkların dinlenmesi: Mahkeme, tarafların iddialarını destekleyen veya çürütecek tanıkları dinler.
 • Karar verilmesi: Mahkeme, toplanan delilleri değerlendirerek karar verir.

Trafik kazası tazminat davasında zamanaşımı

Trafik kazası tazminat davasında zamanaşımı süresi, Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, trafik kazası nedeniyle oluşan maddi zararlar için zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren 2 yıldır. Manevi zararlar için ise zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren 8 yıldır.

Ölümlü trafik kazalarında ise zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren 15 yıldır. Bu süre, ölenin yakınları için geçerlidir.

Trafik kazası tazminat davasında talep edilebilecek zararlar

Trafik kazası tazminat davasında, aşağıdaki zararlar talep edilebilir:

 • Maddi zararlar: Trafik kazası nedeniyle oluşan maddi zararlar, malvarlığında meydana gelen azalmaları ifade eder. Maddi zararlar, aşağıdaki unsurları içerebilir:
  • Tedavi giderleri: Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin, tedavi sürecinde yaptığı masraflar.
  • Maddi kayıplar: Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin, kaza nedeniyle çalışamaması veya iş gücünün azalması nedeniyle uğradığı gelir kaybı.
  • Maddi hasar: Trafik kazası sonucunda hasar gören araç veya eşyaların değeri.
 • Manevi zararlar: Trafik kazası nedeniyle oluşan manevi zararlar, kişilik haklarının ihlali nedeniyle duyulan acı ve elemi ifade eder. Manevi zararlar, aşağıdaki unsurları içerebilir:
  • Acı çekme: Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin, kaza nedeniyle yaşadığı acı ve elem.
  • Duygusal ızdırap: Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin, kaza nedeniyle yaşadığı duygusal ızdırap.
  • Manevi tazminat: Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin, kaza nedeniyle uğradığı manevi zararın karşılığı olarak talep ettiği tazminat.

Trafik kazası tazminat davasının sonuçlanması

Trafik kazası tazminat davasının sonucunda, mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirerek karar verir. Mahkeme, davanın kabulüne karar verirse, davacıya talep ettiği tazminatı öder. Mahkeme, davanın reddine karar verirse, davacı, tazminat alamaz.

Trafik kazası tazminat davasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Trafik kazası tazminat davası açmadan önce, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde dava açılmalıdır.
 • Dava dilekçesinde, trafik kazasının nasıl gerçekleştiği, meydana gelen zararlar ve bu zararların tazmini için talep edilen miktar açıkça belirtilmelidir.
 • Dava dilekçesine, kazaya ilişkin deliller eklenmelidir.
 • Davacı, davasını ispatlamak için tanık ve bilirkişilerden yardım alabilir.

Trafik kazası tazminat davası, karmaşık ve teknik bir konudur. Bu nedenle, dava açmadan önce bir avukattan hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir