İçeriğe geç

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu 2024-2025 Güncel

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu

Trafik kazaları, günümüzde en sık karşılaşılan kaza türlerinden biridir. Kazalarda yaralanan veya ölen kişiler, maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Trafik kazası tazminatı hesaplanırken, kazada yaralanan veya ölen kişinin kusur oranı, kaza tarihi, kazanın meydana geldiği yer, kazada kullanılan araçların özellikleri ve kaza sonucu oluşan zararlar dikkate alınır.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemleri

Trafik kazası tazminat hesaplamasında kullanılan iki temel yöntem vardır:

  • Kusur Oranı Yöntemi: Bu yöntemde, kazada yaralanan veya ölen kişinin kusur oranı belirlenir ve bu oran üzerinden tazminat miktarı hesaplanır.
  • Kayıp Değer Yöntemi: Bu yöntemde, kazada yaralanan veya ölen kişinin uğradığı maddi ve manevi zararlar, objektif bir şekilde belirlenir ve bu zararlar üzerinden tazminat miktarı hesaplanır.

Kusur Oranı Yöntemi

Kusur oranı yönteminde, kazada yaralanan veya ölen kişinin kusur oranı, kaza raporunda yer alan bilirkişi raporuna göre belirlenir. Kusur oranı, %0 ile %100 arasında bir değerdir. Kusur oranı %0 olan kişi, kazada tamamen kusursuzdur ve tazminat talep etme hakkına sahiptir. Kusur oranı %100 olan kişi, kazada tamamen kusurludur ve tazminat ödemekle yükümlüdür.

Kusur oranı yönteminde, tazminat miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Tazminat Miktarı = (Kazadaki Zararlar * Kusur Oranı) / (100 - Kusur Oranı)

Örneğin, bir trafik kazasında yaralanan kişinin kusur oranı %20, kazadaki zararlar ise 100.000 TL ise, tazminat miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Tazminat Miktarı = (100.000 * 20) / (100 - 20)
Tazminat Miktarı = 20.000 TL

Kayıp Değer Yöntemi

Kayıp değer yönteminde, kazada yaralanan veya ölen kişinin uğradığı maddi ve manevi zararlar, objektif bir şekilde belirlenir ve bu zararlar üzerinden tazminat miktarı hesaplanır. Maddi zararlar, tedavi masrafları, araç hasarı, iş gücü kaybı, gelir kaybı, sakatlık indirimi gibi unsurları içerir. Manevi zararlar ise, acı, elem, keder, üzüntü gibi unsurları içerir.

Kayıp değer yönteminde, tazminat miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Tazminat Miktarı = Maddi Zararlar + Manevi Zararlar

Maddi Zararlar

Trafik kazasında yaralanan veya ölen kişinin uğradığı maddi zararlar, aşağıdaki unsurları içerir:

  • Tedavi Masrafları: Kazada yaralanan kişinin tedavi masrafları, tazminat kapsamındadır. Bu masraflar, hastane masrafları, ilaç masrafları, protez masrafları gibi unsurları içerir.
  • Araç Hasarı: Kazada hasar gören aracın tamir masrafları, tazminat kapsamındadır.
  • İş Gücü Kaybı: Kazada yaralanan kişinin iş gücünün kısmen veya tamamen kaybolması halinde, iş gücü kaybı tazminatı talep edilebilir. İş gücü kaybı tazminatı, kişinin kazadan sonraki kalan yaşam süresinde, iş gücünden yoksun kalacağı süreye göre hesaplanır.
  • Gelir Kaybı: Kazada yaralanan kişinin gelirinin kısmen veya tamamen kaybolması halinde, gelir kaybı tazminatı talep edilebilir. Gelir kaybı tazminatı, kişinin kazadan sonraki kalan yaşam süresinde, gelirinden yoksun kalacağı süreye göre hesaplanır.
  • Sakatlık İndirimi: Kazada yaralanan kişinin sakatlık derecesine göre, tazminat miktarından bir indirim yapılır. Bu indirim, sakatlık derecesine göre %20 ila %100 arasında değişebilir.

Manevi Zararlar

Trafik kazasında yaralanan veya ölen kişinin uğradığı manevi zararlar, aşağıdaki unsurları içerir:

  • Acı, elem, keder, üzüntü: Kazada yaralanan veya ölen kişinin, kaza sonucu yaşadığı acı, elem, keder ve üzüntü, manevi tazminat kapsamındadır. Bu zararlar, kişinin maddi durumu, kazanın niteliği ve

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir