İçeriğe geç

Tüketici Mahkemesi Vekalet Ücreti 2024-2025 Güncel

Tüketici Mahkemelerinde Vekalet Ücreti

Tüketici mahkemeleri, tüketicilerin haklarını korumak ve tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek için görevli ve yetkili olan mahkemelerdir. Tüketici mahkemelerinde görülen davalarda, vekalet ücreti de önemli bir konudur.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücretinin miktarı, avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Avukatlık asgari ücret tarifesi, her yıl barolarca hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanır. Tarifeye göre, vekalet ücreti, davanın konusunun para veya parayla değerlendirilebilir olması halinde, dava değerinin yüzde 1,5’i ile yüzde 10’u arasında bir miktarda belirlenir.

Ancak, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. Bu durumda, vekalet ücreti, davanın konusunun para veya parayla değerlendirilebilir olması halinde, dava değerinin yüzde 3’ü ile yüzde 12’si arasında bir miktarda belirlenir.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, kural olarak, davayı kazanan tarafa karşı talep edilebilir. Ancak, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda, tüketici aleyhine vekalet ücretine hükmedilir.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, davanın sonuçlanmasına göre belirlenir. Dava sonucunda, tüketicinin talebinin kısmen veya tamamen kabul edilmesi halinde, vekalet ücreti de buna göre belirlenir. Örneğin, tüketicinin talebinin tamamen kabul edilmesi halinde, vekalet ücreti, dava değerinin tamamı üzerinden hesaplanır. Talebin kısmen kabul edilmesi halinde ise, vekalet ücreti, kabul edilen kısım üzerinden hesaplanır.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, dava sonunda hüküm altına alınır. Mahkeme, dava sonunda, vekalet ücreti miktarını da belirterek kararını verir.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, davayı kazanan tarafın yargılama giderlerinden biridir. Yargılama giderleri, dava sonunda davalıdan tahsil edilir.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenir.
  • Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine vekalet ücretine hükmedilir.
  • Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, davanın sonuçlanmasına göre belirlenir.
  • Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti, dava sonunda hüküm altına alınır.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti ile ilgili örnek bir hesaplama şu şekildedir:

Dava değeri: 100.000 TL

Karar: Talep kısmen kabul edildi.

Kabul edilen kısım: 75.000 TL

Vekalet ücreti: 75.000 TL x %3 = 2.250 TL

Bu örnekte, tüketici mahkemesinde görülen bir davada, dava değeri 100.000 TL’dir. Mahkeme, talebin kısmen kabulüne karar vermiştir. Kabul edilen kısım ise 75.000 TL’dir. Bu durumda, tüketici lehine 2.250 TL vekalet ücretine hükmedilecektir.

Tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti ile ilgili daha fazla bilgi için, bir avukata danışabilirsiniz.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir