İçeriğe geç

Türmob Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

TÜRMOB Tazminat Hesaplama

Türkiye’de çalışanlar, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücretidir. Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İşçinin işten çıkış tarihi: Kıdem tazminatı, işçinin işten çıkış tarihindeki brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • İşçinin çalışma süresi: Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için ödenir.
 • İşçinin brüt ücreti: Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • İşçinin işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı tavanı: İşveren tarafından ödenen kıdem tazminatı, her yıl için asgari ücretin 30 katını geçemez.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü:

Kıdem tazminatı = Çalışma süresi * İşçinin brüt ücreti

Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve işten çıkış tarihindeki brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı 50.000 TL olacaktır.

TÜRMOB tazminat hesaplama:

Türk Muhasebeciler Birliği (TÜRMOB), çalışanların kıdem tazminatını kolayca hesaplayabilmeleri için bir tazminat hesaplama aracı sunmaktadır. TÜRMOB tazminat hesaplama aracı, çalışanın işten çıkış tarihi, çalışma süresi, brüt ücreti ve işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı tavanı gibi bilgileri girdikten sonra, kıdem tazminatının tutarını hesaplar.

TÜRMOB tazminat hesaplama aracını kullanmak için:

 1. TÜRMOB’un web sitesine gidin.
 2. “Tazminat Hesaplama” sekmesini tıklayın.
 3. Gerekli bilgileri girin ve “Hesapla” butonuna tıklayın.

TÜRMOB tazminat hesaplama aracı, kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan güncel mevzuatı dikkate almaktadır. Bu nedenle, işçilerin kıdem tazminatını hesaplarken TÜRMOB tazminat hesaplama aracını kullanmaları tavsiye edilir.

Kıdem tazminatı dışında ödenen tazminatlar:

İşveren tarafından işçiye ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi tazminatlar da ödenebilir. Bu tazminatlar, kıdem tazminatı ile birlikte ödenir.

İşveren tarafından ödenen tazminatların hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İhbar tazminatı: İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda, işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir.
 • İş güvencesi tazminatı: İşveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda, işçiye 4,5 aydan 8 aya kadar hizmet süresi üzerinden hesaplanan iş güvencesi tazminatı ödenir.
 • Fazla mesai ücreti: İşçinin haftalık çalışma süresini aşan çalışmaları karşılığında, işçiye fazla mesai ücreti ödenir. Fazla mesai ücreti, işçinin saatlik ücretinin 1,5 katıdır.
 • Hafta tatili ücreti: İşçinin haftalık çalışma süresini doldurduğu haftalarda, işçiye hafta tatili ücreti ödenir. Hafta tatili ücreti, işçinin günlük ücretinin 1,5 katıdır.
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücreti: İşçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı günler için, işçiye ulusal bayram ve genel tatil ücreti ödenir. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti, işçinin günlük ücretinin 3 katıdır.

İşveren tarafından işçiye ödenen tazminatlar, işçinin işten ayrılırken alacağı toplam miktarı belirlemede önemli bir rol oynar. İşçilerin bu tazminatları bilmeleri ve hak ettikleri tazminatları almaları önemlidir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir