İçeriğe geç

Yeni Ücretli Öğretmen Saat Ücreti 2024-2025 Güncel

Yeni Ücretli Öğretmen Saat Ücreti

Ücretli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, kadrolu öğretmen ihtiyacının karşılanması için ek ders karşılığında görevlendirilen öğretmenlere verilen bir statüdür. Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi aynı dersleri verirler ve aynı sorumlulukları üstlenirler. Ancak, kadrolu öğretmenlerden farklı olarak, ücretli öğretmenlere maaş değil, ders saati ücreti ödenir.

2023 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, ücretli öğretmenlerin ders saati ücretlerinde artışa gidilmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda, 2023 yılı için ücretli öğretmen ders saati ücreti 75,15 TL olarak belirlendi. Bu ücret, 2022 yılına göre %25 oranında bir artışa işaret etmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları

Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adayların, aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • En az lisans düzeyinde bir eğitim programından mezun olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
 • Affedilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Süreci

Ücretli öğretmenlik başvuruları, her yıl eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Başvuru için adayların, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları ve “Aday İşlemleri” sekmesi altında bulunan “Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” seçeneğini tıklamaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında adaylardan, aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenim belgesi fotokopisi
 • Sabıka kaydı

Başvurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda, uygun görülen adaylara görevlendirme yazısı gönderilmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Maaşı

Ücretli öğretmenlerin maaşı, aldıkları ders saatine göre belirlenmektedir. 2023 yılı için belirlenen ders saati ücreti 75,15 TL’dir.

Örneğin, haftada 30 saat ders veren bir ücretli öğretmenin maaşı, 75,15 TL x 30 saat = 2254,50 TL’dir.

Ücretli öğretmenler, ayrıca görev yaptıkları okula göre ek ücret de alabilirler. Örneğin, özel eğitim okullarında görev yapan ücretli öğretmenlere, her ders saati için ilave olarak 10 TL ek ücret ödenmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Avantajları ve Dezavantajları

Ücretli öğretmenlik, özellikle öğretmenlik mesleğine yeni başlayanlar veya ek gelir elde etmek isteyenler için avantajlı bir seçenektir. Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi aynı dersleri verirler ve aynı sorumlulukları üstlenirler. Ancak, kadrolu öğretmenlerden farklı olarak, ücretli öğretmenlere maaş değil, ders saati ücreti ödenir.

Ücretli öğretmenliğin avantajları şunlardır:

 • Öğretmenlik mesleğini deneyimleme fırsatı sunar.
 • Ek gelir elde etme imkanı sağlar.
 • Haftalık ders saati sayısına göre esnek çalışma imkanı sunar.

Ücretli öğretmenliğin dezavantajları şunlardır:

 • Maaş garantisi yoktur.
 • İş yoğunluğuna göre çalışma saatleri artabilir.
 • Sosyal haklar açısından dezavantajlı olabilir.

Sonuç olarak, ücretli öğretmenlik, öğretmenlik mesleğine yeni başlayanlar veya ek gelir elde etmek isteyenler için avantajlı bir seçenek olabilir. Ancak, maaş garantisi olmaması ve sosyal haklar açısından dezavantajlı olması gibi dikkate alınması gereken bazı dezavantajları da vardır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir