İçeriğe geç

Zina Davası Tazminat Miktarı 2022 2024-2025 Güncel

Zina Davası Tazminat Miktarı 2023

Zina, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) evlilik birliği içinde eşlerden birinin diğer eşle evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmıştır. Zina, evlilik birliğinin temelini sarsacak nitelikte bir eylemdir ve boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

Zina sebebiyle boşanma davası açan eş, aldatılan eş olarak adlandırılır. Aldatılan eş, zina eyleminden dolayı manevi tazminat talep edebilmektedir. Zina sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, aldatılan eşin zina eylemini ispatlaması gerekmektedir. Zina eyleminin ispatı için, aldatılan eşin tanık beyanları, fotoğraflar, mesajlar, telefon kayıtları gibi deliller sunması gerekebilir.

Zina sebebiyle manevi tazminat miktarı, her somut olayda farklı olarak belirlenmektedir. Hakim, aldatılan eşin kişilik haklarına verilen zararın ağırlığını, zina eyleminin niteliğini, aldatılan eşin ve aldatan eşin sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak tazminat miktarını belirlemektedir.

Zina Sebebiyle Manevi Tazminat Miktarında Etkili Olan Unsurlar

Zina sebebiyle manevi tazminat miktarında etkili olan unsurlar şunlardır:

  • Aldatılan eşin kişilik haklarına verilen zararın ağırlığı: Aldatılan eşin, zina eylemi nedeniyle yaşadığı manevi acı, elem ve üzüntü miktarı, tazminat miktarını etkileyen en önemli unsurdur. Aldatılan eşin, zina eylemi nedeniyle toplumdaki itibarının zedelenmesi, psikolojik sorunlar yaşaması, evlilik birliğinden uzaklaşması gibi durumlar, tazminat miktarının artmasına neden olabilir.
  • Zina eyleminin niteliği: Zina eyleminin, aldatılan eşin evlilik birliğine verdiği zararın miktarı, tazminat miktarını etkileyen bir diğer unsurdur. Zina eyleminin, evlilik birliğinin uzun süredir devam etmesi, aldatılan eşin evlilik birliğine büyük önem vermesi, aldatılan eşin ve aldatan eşin sosyal ve ekonomik durumlarının eşit olmaması gibi durumlar, tazminat miktarının artmasına neden olabilir.
  • Aldatılan eşin ve aldatan eşin sosyal ve ekonomik durumları: Aldatılan eşin ve aldatan eşin sosyal ve ekonomik durumları, tazminat miktarını etkileyen bir diğer unsurdur. Aldatılan eşin ekonomik durumu iyiyse, tazminat miktarı daha yüksek olabilir. Aldatan eşin ekonomik durumu iyiyse, tazminat miktarı daha düşük olabilir.

Zina Sebebiyle Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

Zina sebebiyle manevi tazminat miktarı, her somut olayda farklı olarak belirlenmektedir. Hakim, aldatılan eşin kişilik haklarına verilen zararın ağırlığını, zina eyleminin niteliğini, aldatılan eşin ve aldatan eşin sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak tazminat miktarını belirlemektedir.

Yargıtay kararlarında, zina sebebiyle manevi tazminat miktarı, genellikle aldatan eşin maaşının 10 katı olarak belirlenmektedir. Ancak, somut olaya göre, tazminat miktarı daha düşük veya daha yüksek olarak da belirlenebilir.

Zina Sebebiyle Manevi Tazminat Talebinde Bulunma Süresi

Zina sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunma süresi, 10 yıldır. Bu süre, zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Zina Sebebiyle Manevi Tazminat Talebinde Bulunma Yolları

Zina sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunulmak için, dava açılması gerekmektedir. Dava, aldatılan eşin yerleşim yeri veya zina eyleminin gerçekleştiği yer mahkemesinde açılabilir.

Dava dilekçesinde, zina eyleminin ispatlanması, aldatılan eşin kişilik haklarına verilen zararın ağırlığının açıklanması ve tazminat miktarının talep edilmesi gerekmektedir.

Zina Sebebiyle Manevi Tazminat Talebinde Bulunma Süreci

Zina sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunma süreci, genellikle uzun sürmektedir. Davanın açılmasından sonra, davalı eş savunmasını sunar ve tarafların delilleri toplanır. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek karar verir.

Karar, taraflara tebliğ edilir. Taraflar, karara itiraz edebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde, dosya Yargıtay’a gider. Yargıtay, dosyayı inceleyerek karar verir.

Sonuç

Zina, evlilik bir

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir