1 Senelik Kıdem Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde belirli bir süre çalışmış olan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedilmesi durumunda, işçiye ödenen maddi bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir.

2023 yılı için kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 13.414,50 TL, yıllık tavan tutarı ise 23.489,83 TL’dir. Bu nedenle, 1 yıllık kıdem tazminatı, işçinin son aldığı maaşın 13.414,50 TL’yi geçmediği takdirde, son aldığı maaş tutarında ödenir. Son aldığı maaş 13.414,50 TL’yi geçtiği takdirde ise, 1 yıllık kıdem tazminatı 13.414,50 TL’ye eşit olur.

Kıdem tazminatı hesaplaması şu formülle yapılır:

Kıdem tazminatı = Çalışılan süre * Son alınan maaş

Örneğin, bir işçi 1 yıl çalışmış ve son aldığı maaş 10.000 TL ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı 10.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için ödenir. Tam yıl, 12 ay olarak kabul edilir. Ancak, 12 ayın altındaki süreler de tam yıl olarak kabul edilebilir. Örneğin, bir işçi 11 ay çalışmışsa, işçiye 1 yıllık kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedilmesi durumunda ödenir. İşverenin haklı olarak işçiyi işten çıkarması durumunda, işçiye kıdem tazminatı ödenmez. İşverenin haklı olarak işçiyi işten çıkarması, aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilir:

  • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen süreyi doldurması
  • İşçinin işine son vermesi
  • İşçinin ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle çalışamaz hale gelmesi
  • İşçinin işverene veya işyerine karşı suç işlemesi
  • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması
  • İşçinin işverenin emri veya talimatlarını yerine getirmemesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğinin tespit edilmesi durumunda ödenir. İş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğinin tespiti, İş Mahkemelerinde açılacak bir dava ile yapılır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve son aldığı maaşa göre değişen bir miktardır. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek için, işçinin işyerinde çalıştığı süre ve son aldığı maaş miktarı bilinmelidir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca birikerek artar. İşçi, işyerinde her yıl bir yıl daha çalıştığında, kıdem tazminatı hakkı da bir yıl daha artar.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca işveren tarafından biriktirilir. İşveren, işçinin kıdem tazminatı için düzenli olarak biriktirilen bir fon oluşturur.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrılması durumunda, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, işçinin kıdem tazminatını, işçinin işyerinden ayrılmasını takip eden 30 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrılması durumunda, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı parayı temsil eder. Bu nedenle, kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı paranın bir tazmini niteliğindedir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrılması durumunda, işçinin iş bulma sürecindeki maddi zorluklarını hafifletmeye yardımcı olur. Bu nedenle, kıdem tazminatı, işçinin iş bulma sürecindeki bir güvence niteliğindedir.


Yayımlandı

kategorisi