1 Yıllık Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işsiz kaldığı dönemdeki geçimini sağlamaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İş sözleşmesinin en az bir yıl devam etmiş olması
  • İşçinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshedilmiş olması

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Hesaplanması

1 yıllık kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Son alınan brüt maaş * 1

Örneğin, bir işçinin son aldığı brüt maaşı 5.000 TL ise, 1 yıllık kıdem tazminatı tutarı 5.000 TL olacaktır.

1 Yıllık Kıdem Tazminatının Tavanı ve Tabanı

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan brüt maaş, işçinin çalıştığı işyerindeki asıl ücretini ifade eder. Bu ücrete, işçiye ödenen sabit ve düzenli olarak ödenen tüm paralar dahildir. Örneğin, işçiye ödenen ek ücretler, primler, ikramiyeler, yol ücreti, yemek ücreti gibi ödemeler kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.

Kıdem tazminatının tavan ve tabanı, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için kıdem tazminatının tavan tutarı 23.489,83 TL, taban tutarı ise 13.414,50 TL’dir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenir. İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi kıdem tazminatı alacağını dava yoluyla tahsil edebilir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde ödenen bir tazminattır. İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminattır.

İş sözleşmesinin 1 yıl dolmadan feshedilmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı yerine ihbar tazminatı ödenir. İhbar tazminatının tutarı, işçinin kıdem süresine göre belirlenir.

Örneğin, bir işçinin kıdem süresi 1 yıl ise, işçiye 30 günlük ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacakları

Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan alacaklarından mahsup edilebilir. Örneğin, işçinin işverene olan borçları varsa, kıdem tazminatı bu borçlardan mahsup edilebilir.

Ancak, işçinin işverene olan alacakları varsa, kıdem tazminatı bu alacaklardan mahsup edilemez. Örneğin, işçinin fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi alacakları varsa, kıdem tazminatı bu alacaklardan mahsup edilemez.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı ve SGK Primleri

Kıdem tazminatı, işçinin aldığı ücret üzerinden hesaplanan bir tazminattır. Bu nedenle, kıdem tazminatı üzerinden SGK primi de kesilir.

Kıdem tazminatı üzerinden kesilen SGK primi, işçinin prime esas kazancının %14’üdür.

Sonuç

1 yıllık kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde ödenen bir tazminattır. 1 yıllık kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanır. 1 yıllık kıdem tazminatının tavanı ve tabanı, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için kıdem tazminatının tavan tutarı 23.489,83 TL, taban tutarı ise 13.414,50 TL’dir. 1 yıllık kıdem tazminatı, işçinin işverene


Yayımlandı

kategorisi