15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Işveren Ödemezse 2024-2025 Güncel

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı İşveren Ödemediğinde Ne Yapmalı?

Giriş

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İşçinin 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlaması durumunda, işverenin işten çıkarması halinde de kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda işçi, öncelikle işverene yazılı bir ihtarname göndererek tazminatını talep etmelidir. İhtarnamenin işverene tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde tazminat ödenmezse, işçi iş mahkemesine dava açabilir.

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi Durumunda Yapılması Gerekenler

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda işçinin yapması gereken ilk şey, işverene yazılı bir ihtarname göndermektir. İhtarnamede, işçinin kıdem tazminatından kaynaklanan alacağı, ödemenin yapılmaması durumunda iş mahkemesine dava açılacağı ve faiz talebinin de olacağı belirtilmelidir.

İhtarnamenin işverene tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde tazminat ödenmezse, işçi iş mahkemesine dava açabilir. Dava dilekçesinde, işçinin kıdem tazminatı alacağının miktarı, ödemenin yapılmaması nedeniyle uğradığı zararlar ve faiz talebi belirtilmelidir.

İş Mahkemesinde Dava Açılması

İş mahkemesinde açılan davalarda, işçinin kıdem tazminatından kaynaklanan alacağı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, işçinin talebi doğrultusunda faiz de hükmedebilir.

İş mahkemesinin kararı kesinleştikten sonra, işçi kararın icrasını talep edebilir. İcra müdürlüğü, işçinin talebi üzerine işverene ödeme emri gönderir. İşveren, ödeme emrini 30 gün içinde yerine getirmezse, işçinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından haciz işlemi başlatılabilir.

Kıdem Tazminatı Alacağının Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin işe başlama tarihi, fesih tarihi ve brüt ücreti gibi bilgiler esas alınır.

Kıdem tazminatı, işçinin işe başlama tarihinden itibaren her geçen tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin işe başlama tarihinden itibaren 15 yıldan az ise, 15 yılın üzerindeki süreler için de kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem Tazminatı Alacağının Takibi

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçinin alacağını takip etmesi gerekir. İş mahkemesinde dava açmak, kıdem tazminatını almak için en etkili yoldur.

İş mahkemesinde dava açmak için işçinin öncelikle ihtarname göndermesi gerekir. İhtarnamenin işverene tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde dava açılmazsa, işçinin kıdem tazminatından kaynaklanan alacağı zamanaşımına uğrar.

Kıdem Tazminatı Alacağı İçin Zamanaşımı Süresi

Kıdem tazminatı alacağı için zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre, işçinin kıdem tazminatını talep ettiği tarihten itibaren başlar.

Kıdem Tazminatı Alacağı İçin İcra Takibi

İş mahkemesinin kararı kesinleştikten sonra, işçinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından haciz işlemi başlatılabilir. İcra müdürlüğü, işverenin mallarına haciz koyar ve işçinin alacağını tahsil eder.

Kıdem Tazminatı Alacağı İçin Avukat Tutulması

Kıdem tazminatı alacağı için dava açmak, karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle, işçinin avukat tutması faydalı olabilir. Avukat, işçinin haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli işlemleri yürütür.

Sonuç

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi, işçinin haklarını ihlal eden bir durumdur. İşçi, kıdem tazminatını alabilmek için öncelikle işverene ihtarname göndermelidir. İhtarnamenin tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde dava açılmazsa, işçinin kıdem tazminatından kaynaklanan alacağı zamanaşımına uğrar.


Yayımlandı

kategorisi