2 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

2023 Yılında 2 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadardır?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi halinde, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir.

2023 yılı için kıdem tazminatı tavan miktarı, 10.008 TL’dir. Bu nedenle, 2 yıllık kıdem tazminatı, 2 x 10.008 TL = 20.016 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir. Brüt ücret, işçinin almakta olduğu ücretin yanı sıra, ikramiye, prim, fazla mesai gibi ek ödemeleri de kapsar.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir.
  • Tam yıldan arta kalan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Örneğin, bir işçi 2 yıl 10 ay çalışmışsa, bu işçiye 2 tam yıl için 2 x 10.008 TL = 20.016 TL ve 10 aylık kısmı için ise (20.016 TL / 12) x 10 = 16.680 TL kıdem tazminatı ödenecektir.

Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı hakkı kazanmak için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşyerinde en az bir yıl çalışmış olması
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi

İşveren tarafından haksız nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi, işçinin iş sözleşmesinin, işverenin hatalı veya kusurlu davranışı nedeniyle sona erdirilmesidir. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi ise, işçinin iş sözleşmesini, işverenin ağır kusuru veya işçinin iş sözleşmesinin esaslı bir unsurunun değişmesi nedeniyle sona erdirmesidir.

Kıdem Tazminatı Alamayan Durumlar

Kıdem tazminatı hakkı kazanan işçiler, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı alamazlar:

  • İş sözleşmesinin işçinin kendi isteğiyle feshi
  • İş sözleşmesinin işçinin ölümü nedeniyle sona ermesi
  • İş sözleşmesinin işçinin askerlik görevi nedeniyle sona ermesi
  • İş sözleşmesinin işçinin emeklilik nedeniyle sona ermesi

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için internette çeşitli hesaplama araçları bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin son aldığı ücret, kıdem süresi ve diğer bilgileri girerek kıdem tazminatının hesaplanmasına olanak tanır.

Kıdem Tazminatı Davaları

İşveren tarafından kıdem tazminatı ödenmemesi halinde, işçi, kıdem tazminatını dava yoluyla talep edebilir. Kıdem tazminatı davalarında, işçinin kıdem tazminatı hakkının bulunduğunun ve işverenin bu tazminatı ödemediğinin ispat edilmesi gerekir.

Kıdem tazminatı davaları, iş mahkemelerinde açılır. Dava, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

Sonuç olarak, 2023 yılı için 2 yıllık kıdem tazminatı, 20.016 TL’dir. Kıdem tazminatı, işçinin çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir. Kıdem tazminatı hakkı kazanmak için işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi gerekir. Kıdem tazminatı ödenmeyen işçiler, kıdem tazminatını dava yoluyla talep edebilirler.


Yayımlandı

kategorisi