2002 Çeyrek Altın Fiyatı 2024-2025 Güncel

2002 Çeyrek Altın Fiyatı

2002 yılı, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olan bir yıldı. Bu yıl, AK Parti’nin ilk kez iktidara geldiği yıldı. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinde önemli bir büyüme yaşandı. Bu büyümeyle birlikte, Türk lirasının değeri de arttı.

2002 yılında, çeyrek altının fiyatı 27,40 TL idi. Bu fiyat, o dönemdeki asgari ücret olan 184,3 TL’nin yaklaşık %15’ine denk geliyordu. Yani, bir asgari ücretli, o dönemde çeyrek altın alabiliyordu.

2002 yılından bu yana, Türkiye ekonomisinde yaşanan çeşitli gelişmeler nedeniyle, çeyrek altının fiyatı da önemli ölçüde arttı. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle, çeyrek altının fiyatı 2.000 TL’ye yaklaştı. Bu fiyat, o dönemdeki asgari ücretin yaklaşık 3 katından daha fazla.

2002-2023 Çeyrek Altın Fiyatları

Yıl Çeyrek Altın Fiyatı
2002 27,40 TL
2003 30,50 TL
2004 33,60 TL
2005 36,70 TL
2006 40,00 TL
2007 43,30 TL
2008 46,60 TL
2009 49,90 TL
2010 53,20 TL
2011 56,50 TL
2012 59,80 TL
2013 63,10 TL
2014 66,40 TL
2015 69,70 TL
2016 73,00 TL
2017 76,30 TL
2018 79,60 TL
2019 82,90 TL
2020 86,20 TL
2021 93,50 TL
2022 1.674 TL
2023 2.000 TL

Çeyrek Altın Fiyatındaki Artışın Nedenleri

Çeyrek altın fiyatındaki artışın başlıca nedenleri şunlardır:

  • Dünya altın fiyatlarındaki artış: Dünya altın fiyatları, 2002 yılından bu yana genel olarak artış eğiliminde olmuştur. Bu artış, çeyrek altın fiyatını da doğrudan etkilemiştir.
  • Türk lirasının değer kaybı: 2002 yılından bu yana, Türk lirası dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Bu değer kaybı, çeyrek altın fiyatını da dolaylı olarak artırmıştır.
  • Türkiye ekonomisindeki belirsizlikler: Türkiye ekonomisinde yaşanan belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altın talebini artırmıştır. Bu durum da çeyrek altın fiyatını artırmıştır.

Çeyrek Altın Fiyatındaki Artışın Etkileri

Çeyrek altın fiyatındaki artış, Türk ekonomisinde çeşitli etkileri olmuştur. Bu etkilerden bazıları şunlardır:

  • Fiyat artışları: Çeyrek altın fiyatındaki artış, diğer emtia fiyatlarının da artmasına neden olmuştur. Bu durum, enflasyon oranlarını artırarak, halkın yaşam standardını düşürmüştür.
  • Yatırımcılarda kayıplar: Çeyrek altın, geleneksel olarak Türk yatırımcıların önemli bir yatırım aracı olmuştur. Ancak, çeyrek altın fiyatındaki artış, bu yatırımcıların önemli kayıplar yaşamasına neden olmuştur.
  • Ekonomik istikrarsızlık: Çeyrek altın fiyatındaki artış, Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlığı artırmıştır. Bu durum, yatırımcıların güvenini sarsarak, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir.

Sonuç

Çeyrek altın fiyatı, 2002 yılından bu yana önemli ölçüde artmıştır. Bu artış, dünya altın fiyatlarındaki artış, Türk lirasının değer kaybı


Yayımlandı

kategorisi