2020 Agi Ücreti Ne Kadar 2024-2025 Güncel

2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarı

2020 yılı asgari ücreti, brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret üzerinden, çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) adı altında bir indirim uygulanmaktadır. AGİ, çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmaması, çocuk sayısı ve ailenin ikametgah adresi gibi faktörlere göre değişmektedir.

En Düşük AGİ Tutarı

En düşük AGİ tutarı, bekar ve çocuksuz çalışanlar için geçerlidir. Bu durumdaki çalışanlar için AGİ, 220,73 TL olarak belirlenmiştir.

Evli ve Çocuksuz Çalışanlar

Evli ve çocuksuz çalışanlar için AGİ, evlilik durumuna göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Evli, eşi çalışan: 303,12 TL
 • Evli, eşi çalışmayan: 526,24 TL

Evli ve Bir Çocuklu Çalışanlar

Evli ve bir çocuklu çalışanlar için AGİ, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Evli, eşi çalışan, bir çocuklu: 470,62 TL
 • Evli, eşi çalışmayan, bir çocuklu: 713,74 TL

Evli ve İki Çocuklu Çalışanlar

Evli ve iki çocuklu çalışanlar için AGİ, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Evli, eşi çalışan, iki çocuklu: 614,12 TL
 • Evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu: 857,24 TL

Evli ve Üç Çocuklu Çalışanlar

Evli ve üç çocuklu çalışanlar için AGİ, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Evli, eşi çalışan, üç çocuklu: 757,62 TL
 • Evli, eşi çalışmayan, üç çocuklu: 1.000,74 TL

Daha Fazla Çocuklu Çalışanlar

Evli ve dört veya daha fazla çocuklu çalışanlar için AGİ, her çocuk için 178,81 TL artarak hesaplanır. Örneğin, evli ve dört çocuklu çalışanlar için AGİ, 1.179,55 TL’dir.

İkametgah Adresine Göre AGİ

AGİ, çalışanın ikametgah adresine göre de değişiklik göstermektedir. Büyükşehir belediye sınırları içinde yaşayan çalışanlar için AGİ, brüt asgari ücretin %10’u daha fazladır. Örneğin, bekar ve çocuksuz bir çalışanın ikametgah adresi Büyükşehir belediye sınırları içindeyse, AGİ’si 242,73 TL’dir.

AGİ’nin Hesaplanması

AGİ’nin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

AGİ = Asgari Ücret * (12 / 12 * Tutar)

Bu formülde,

 • AGİ: Asgari geçim indirimi tutarı
 • Asgari Ücret: 2020 yılı için brüt asgari ücret tutarı olan 2.943 TL
 • Tutar: Evlilik, çocuk sayısı ve ikametgah adresi gibi faktörlere göre belirlenen AGİ katsayısı

Örneğin, bekar ve çocuksuz bir çalışanın AGİ’si aşağıdaki şekilde hesaplanır:

AGİ = 2.943 TL * (12 / 12 * 0,1)
AGİ = 2.943 TL * 0,1
AGİ = 220,73 TL

AGİ’nin Vergiden İndirilmesi

AGİ, çalışanın elde ettiği gelirin vergilendirilmesinde dikkate alınır. AGİ, çalışanın vergi matrahından düşülür. Bu sayede, çalışanın vergi yükü azalır.

AGİ’nin Ödenmesi

AGİ, çalışanın maaşından kesilir. AGİ, çalışanın maaş bordrosunda “Asgari Geçim İndirimi” olarak gösterilir.

Sonuç

2020 yılı için asgari geçim indirimi tutarları, yukarıdaki şekilde belirlenmiştir. Çalışanların AGİ’sinden yararlanabilmeleri için, işverenlerine gerekli belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi