2022 Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalışması karşılığında hak ettiği bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, bir işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde işveren, işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin son brüt ücreti, işçinin ayına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin iş sözleşmesi veya bordrosu gibi belgeler incelenmelidir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Son brüt ücret * Çalışılan yıl sayısı

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ve işyerinde 5 yıl çalışmış olması halinde kıdem tazminatı 25.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kıdem tazminatı tavanıdır. Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin bir yılda alabileceği en fazla kıdem tazminatı miktarıdır.

2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 17.375 TL’dir. Bu nedenle, bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken bu tavan dikkate alınmalıdır.

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 20.000 TL ve işyerinde 5 yıl çalışmış olması halinde kıdem tazminatı 17.375 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Ödemesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işveren tarafından işçiye ödenir. İş sözleşmesinin sona ermesi, işçinin işten çıkarılması, emekli olması, işyerinin kapanması gibi nedenlerle gerçekleşebilir.

Kıdem tazminatı ödemesi, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin aşılması halinde işçi, işverenden temerrüt faizi talep edebilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İşçinin son brüt ücreti, iş sözleşmesi veya bordrosu gibi belgeler incelenerek belirlenmelidir.
  • Kıdem tazminatı tavanı dikkate alınmalıdır.
  • Kıdem tazminatı ödemesi, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yapılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

İşte kıdem tazminatı hesaplama örnekleri:

Örnek 1:

Bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ve işyerinde 5 yıl çalışmış olması halinde kıdem tazminatı 25.000 TL olacaktır.

Örnek 2:

Bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ve işyerinde 10 yıl çalışmış olması halinde kıdem tazminatı 100.000 TL olacaktır.

Örnek 3:

Bir işçinin son brüt ücreti 15.000 TL ve işyerinde 15 yıl çalışmış olması halinde kıdem tazminatı 225.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için internette birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin son brüt ücreti ve işyerinde çalıştığı yılı girerek kıdem tazminatını hesaplayabilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplama araçlarını kullanmak, kıdem tazminatını doğru hesaplamak için kolay bir yoldur. Ancak, bu araçların hesaplamalarında hata payı olabileceğinden, hesaplanan kıdem tazminatını bir avukat veya muhasebeciye kontrol ettirmek faydalı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi