2023 Sandık Görevlisi Ücreti 2024-2025 Güncel

2023 Sandık Görevlisi Ücreti

Sandık görevlisi, seçimlerde oy verme işleminin, sandık kurulu tarafından, yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlayan kişilerdir. Sandık kurulu, sandık başkanı, başkan yardımcısı, iki üyeden oluşur. Sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevlendirilir.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmamıştır. Ancak, 2022 yılı için belirlenen ücretler baz alınarak, 2023 yılı için sandık görevlisi ücretlerinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:

 • Sandık başkanı: 867 TL
 • Sandık üyesi memur: 867 TL
 • Sandık üyesi asgari ücretli: 672 TL
 • Siyasi parti temsilcisi: 346 TL

Bu ücretler, memur maaş katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. 2023 yılı için memur maaş katsayısı henüz belli olmamıştır. Ancak, 2022 yılı için belirlenen memur maaş katsayısı 0,433684’tür. Bu katsayı baz alınarak, 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

 • Sandık başkanı: 0,433684 x 2000 = 867 TL
 • Sandık üyesi memur: 0,433684 x 2000 = 867 TL
 • Sandık üyesi asgari ücretli: 0,433684 x 2825 = 672 TL
 • Siyasi parti temsilcisi: 0,433684 x 1300 = 346 TL

Sandık görevlisi ücretleri, seçimden sonra YSK tarafından ödenir. Ücretlerin ne zaman ödeneceği YSK tarafından duyurulur.

Sandık Görevlisi Olmak İçin Gerekli Şartlar

Sandık görevlisi olmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Seçme ve seçilme hakkına sahip olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak

Sandık Görevlisi Nasıl Olunur?

Sandık görevlisi olmak için, seçimlerden önce, ilçe seçim kuruluna başvuru yapmak gerekir. Başvurular, seçimlerden önce belirlenen tarihlerde yapılır. Başvuru sırasında, nüfus cüzdanı, seçmen cüzdanı veya nüfus kayıt örneği gibi belgeler ibraz edilir.

İlçe seçim kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, başvurusu uygun görülen kişiler, sandık görevlisi olarak görevlendirilir. Görevlendirmeler, seçimlerden önce, seçim kurulları tarafından ilan edilir.

Sandık Görevlisinin Görevleri

Sandık görevlisinin görevleri şunlardır:

 • Seçim günü, sandığın açılmasını sağlamak
 • Oy verme işlemini yasalara uygun olarak yürütmek
 • Oyların sayılmasını ve sonuçlanmasını sağlamak

Sandık görevlileri, seçim günü, sandığın açılışından, oyların sayım ve dökümüne kadar, sandık başında görev yaparlar. Sandık görevlilerinin görevi, seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Sandık Görevlilerinin Hak ve Ödevleri

Sandık görevlilerinin hakları ve ödevleri şunlardır:

Hakları:

 • Seçim günü, sandık başında görev yapmak için yol ve yemek masrafı ödenir.
 • Seçim günü, sandık başında görev yapmak için ücretsiz izin verilir.
 • Seçim günü, sandık başında görev yapmak için görev tazminatı ödenir.

Ödevleri:

 • Seçim günü, sandığın açılmasını sağlamak.
 • Oy verme işlemini yasalara uygun olarak yürütmek.
 • Oyların sayılmasını ve sonuçlanmasını sağlamak.
 • Seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak.

Sonuç

Sandık görevlileri, demokrasinin önemli bir parçasıdır. Seçim günü, sandık başında görev yaparak, seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olurlar. Sandık görevlilerinin hakları ve ödevleri, yasalarla güvence altına alınmıştır.


Yayımlandı

kategorisi