35 Lik Rakı Fiyatı 2023 2024-2025 Güncel

35’lik Rakı Fiyatı 2023

Giriş

Rakı, Türkiye’nin milli içkisi olarak kabul edilen, anason aromalı bir alkollü içecektir. Üzüm, buğday veya arpa gibi tahıllardan elde edilen fermente mayşeden üretilir. Rakı, genellikle mezelerle birlikte tüketilir ve Türk kültürünün önemli bir parçasıdır.

35’lik Rakı Fiyatları

35’lik rakı, rakı şişelerinin en küçük boyutudur. Bu nedenle, diğer boyutlara göre daha uygun fiyatlıdır. 2023 yılı itibarıyla 35’lik rakı fiyatları şu şekildedir:

  • Yeni Rakı: 299 TL
  • Tekirdağ Rakısı: 329 TL
  • Efe Rakı: 319 TL
  • Altınbaş Rakı: 349 TL
  • Göbek Rakı: 339 TL

Rakı Fiyatlarındaki Artışlar

Rakı fiyatları, son yıllarda döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle sürekli olarak yükselmektedir. 2023 yılında da bu artış trendi devam etmiş ve 35’lik rakı fiyatlarında %20’ye varan bir artış yaşanmıştır.

Rakı Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Rakı fiyatlarında yaşanan artışların temel nedeni, döviz kurundaki artışlar ve enflasyondur. Rakı üretiminde kullanılan tahıl ve anason gibi hammaddelerin fiyatları, döviz kurlarındaki artışlara paralel olarak yükselmektedir. Bu da rakı üreticilerinin maliyetlerini artırmaktadır.

Rakı fiyatlarında artışa neden olan bir diğer faktör ise enflasyondur. Enflasyon, tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarında genel bir artışa neden olmaktadır. Bu da rakı fiyatlarını da dolaylı olarak etkilemektedir.

Rakı Fiyatlarının Geleceği

Rakı fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi beklenmektedir. Döviz kurlarındaki artışların ve enflasyonun devam etmesi, rakı fiyatlarında yeni artışlara neden olacaktır.

Rakı Fiyatlarını Düşürme Yöntemleri

Rakı fiyatlarındaki artışları azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

  • Döviz kurundaki artışların kontrol altına alınması
  • Enflasyonun düşürülmesi
  • Rakı üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarının düşürülmesi

Sonuç

35’lik rakı fiyatları, 2023 yılı itibarıyla 299 TL’dir. Bu fiyat, döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle son yıllarda sürekli olarak yükselmektedir. Rakı fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi beklenmektedir.


Yayımlandı

kategorisi