6 Ay Çalışan Tazminat Alabilir Mi 2021 2024-2025 Güncel

6 Ay Çalışan Tazminat Alabilir Mi?

6 ay çalışan tazminat alabilir mi sorusunun cevabı, işçinin işyerindeki çalışma süresi ve iş sözleşmesinin feshedilme şekline göre değişmektedir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması halinde hak kazandığı bir maddi tazminattır. İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışması şartı, kıdem tazminatı için aranan en önemli şarttır.

İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hak kazandığı bir maddi tazminattır. İhbar tazminatı için aranan en önemli şart, işçinin işyerinde en az altı ay çalışmasıdır.

Bu nedenle, 6 ay çalışan bir işçi, ihbar tazminatına hak kazanır. Ancak, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışması gerekir.

İşe iade, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, işçinin işyerine geri dönme hakkıdır. İşe iade hakkı için aranan şartlardan biri, işçinin işyerinde en az altı ay çalışmasıdır.

Bu nedenle, 6 ay çalışan bir işçi, işe iade hükümlerinden yararlanabilir.

İş sözleşmesinin feshedilme şekline göre tazminat hakkı

İş sözleşmesinin feshedilme şekli, işçinin tazminat hakkını etkileyebilir. İş sözleşmesi, işçi veya işveren tarafından feshedilebilir.

İşçi tarafından feshedilen iş sözleşmesinde tazminat hakkı

İşçi tarafından feshedilen iş sözleşmesinde, işçinin tazminat hakkı yoktur. Ancak, işçinin iş sözleşmesini feshederken işverene ihbar süresine uyması gerekir. İşçi ihbar süresine uymazsa, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İşveren tarafından feshedilen iş sözleşmesinde tazminat hakkı

İşveren tarafından feshedilen iş sözleşmesinde, işçinin tazminat hakkı aşağıdaki şartlara göre değişmektedir:

  • İşverenin haklı nedenle feshi: İşverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçi tazminat alamaz.
  • İşverenin geçerli nedenle feshi: İşverenin geçerli nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçi ihbar tazminatına hak kazanır.
  • İşverenin haksız nedenle feshi: İşverenin haksız nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatına ve işe iade talebine hak kazanır.

6 ay çalışan işçinin tazminat hakkının örnek uygulamaları

İşçi tarafından feshedilen iş sözleşmesi

Örneğin, 6 ay çalışan bir işçi, iş sözleşmesini kendisi feshederse, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşveren tarafından haklı nedenle feshedilen iş sözleşmesi

Örneğin, 6 ay çalışan bir işçi, işyerinde iş ahlakına aykırı bir davranışta bulunursa, işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda, işçi tazminat alamaz.

İşveren tarafından geçerli nedenle feshedilen iş sözleşmesi

Örneğin, 6 ay çalışan bir işçi, işyerinde ihtiyaç duyulmayan bir pozisyonda çalışıyorsa, işveren iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir. Bu durumda, işçi ihbar tazminatına hak kazanır.

İşveren tarafından haksız nedenle feshedilen iş sözleşmesi

Örneğin, 6 ay çalışan bir işçi, işyerinde iş ahlakına aykırı bir davranışta bulunmadığı halde, işveren iş sözleşmesini haksız nedenle feshedebilir. Bu durumda, işçi kıdem tazminatına ve işe iade talebine hak kazanır.

Sonuç

6 ay çalışan bir işçi, ihbar tazminatına hak kazanır. Ancak, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışması gerekir. İş sözleşmesi, işçi veya işveren tarafından feshedilebilir. İş sözleşmesinin feshedilme şekli, işçinin tazminat hakkını etkileyebilir.


Yayımlandı

kategorisi