6 Aylık Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

6 Aylık Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçinin ölümü veya işverenin iflası dışındaki nedenlerle sona ermesi halinde, işçinin işyerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan güvenini korumak ve işyerinde uzun süreli çalışmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin;

  • İş sözleşmesinin işçinin ölümü veya işverenin iflası dışındaki nedenlerle sona ermesi,
  • İşyerinde en az bir yıl süreyle kesintisiz çalışması,
  • Kıdem tazminatı alabilecek durumda olması,

gereklidir.

6 Aylık Kıdem Tazminatı Şartları

6 aylık kıdem tazminatı, işçinin işyerinde 6 ay ile 1 yıl arasında çalışması halinde ödenen bir tazminattır. 6 aylık kıdem tazminatı alabilmek için işçinin, yukarıda belirtilen kıdem tazminatı şartlarının yanı sıra, işyerinde en az 6 ay süreyle kesintisiz çalışması gerekir.

6 Aylık Kıdem Tazminatının Hesaplanması

6 aylık kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve son aldığı brüt ücrete göre hesaplanır. 6 aylık kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her ay için 1/6’sı kadardır.

Örneğin, bir işçinin işyerinde 6 ay çalıştığını ve son aldığı brüt ücretin 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda işçinin 6 aylık kıdem tazminatı, 6 * 1/6 * 10.000 TL = 10.000 TL olacaktır.

6 Aylık Kıdem Tazminatının Ödenmesi

6 aylık kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenmesi gerekir. İşveren, bu süre içinde kıdem tazminatı ödemezse, işçiye her geçen ay için en çok 20 gün tutarında gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

6 Aylık Kıdem Tazminatı Talep Etme

İşçi, 6 aylık kıdem tazminatını talep etmek için işverene yazılı olarak başvurabilir. İşveren, işçinin talebini haklı bulursa, kıdem tazminatını ödemek zorundadır. İşveren, işçinin talebini haklı bulmazsa, işçinin 6 aylık kıdem tazminatını dava yoluyla talep etmesi gerekir.

6 Aylık Kıdem Tazminatı Dava Süresi

İşçi, 6 aylık kıdem tazminatını dava yoluyla talep etmek için iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmalıdır. Dava süresi içinde dava açılmazsa, 6 aylık kıdem tazminatı hakkı düşer.

6 Aylık Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

6 aylık kıdem tazminatı, gelir vergisine tabidir. 6 aylık kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna edilen kısmı, 2023 yılı için 12.000 TL’dir. 6 aylık kıdem tazminatı bu tutarın üzerindeyse, fazlası gelir vergisine tabi olur.

6 Aylık Kıdem Tazminatı Örnekleri

  • Bir işçinin işyerinde 7 ay çalıştığını ve son aldığı brüt ücretin 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda işçinin 6 aylık kıdem tazminatı, 6 * 1/6 * 10.000 TL = 10.000 TL olacaktır. İşçinin 1 aylık kıdem tazminatı da 10.000 TL / 6 = 1.666,67 TL olacaktır.

  • Bir işçinin işyerinde 11 ay çalıştığını ve son aldığı brüt ücretin 15.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda işçinin 6 aylık kıdem tazminatı, 6 * 1/6 * 15.000 TL = 15.000 TL olacaktır. İşçinin 1 aylık kıdem tazminatı da 15.000 TL / 6 = 2.500 TL olacaktır.

Sonuç

6 aylık kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az


Yayımlandı

kategorisi