7000 Gün Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

7000 Gün Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı sırasında işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Türkiye’de kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, işçinin brüt ücretinin son 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının tavanı, her yılbaşında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.

7000 Gün Kıdem Tazminatı Hakkı

08.09.1999 tarihinden önce işe giren işçiler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresini doldurmaları halinde, emeklilik için kıdem tazminatı alabilirler.

08.09.1999 tarihinden sonra işe giren işçiler için ise, kıdem tazminatı alma şartları daha karmaşıktır. Bu işçiler, emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme süresini doldursalar dahi, yaş şartını sağlamadıkları takdirde kıdem tazminatı alamazlar.

Bu nedenle, 08.09.1999 tarihinden sonra işe giren işçiler için kıdem tazminatı alma hakkı, 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere, yaş şartı olmaksızın 7000 gün prim ödeme süresine bağlanmıştır.

7000 Gün Prim Ödeme Süresinin Hesaplanması

7000 gün prim ödeme süresinin hesaplanmasında, 18 yaşın doldurulmasından önceki hizmetler de dikkate alınır. Ancak, bu hizmetler emeklilik için gerekli sigortalılık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

7000 gün prim ödeme süresinin hesabında, işçinin işyerinde çalıştığı süreler, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi süreler de dikkate alınır.

7000 Gün Kıdem Tazminatı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

7000 gün prim ödeme süresini tamamlayan işçiler, işverenden kıdem tazminatı talep edebilirler. İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini reddederse, işçi iş mahkemesine başvurarak kıdem tazminatını alabilir.

7000 gün kıdem tazminatı alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İşçinin işyerinde kesintisiz olarak çalışması gerekir.
  • İşçinin brüt ücreti, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.
  • Kıdem tazminatının tavanı, her yılbaşında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.

7000 Gün Kıdem Tazminatı Örnek Hesaplama

Bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ise, 7000 gün kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

7000 gün * 5.000 TL = 350.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı tutarı 350.000 TL’dir.

Sonuç

7000 gün kıdem tazminatı hakkı, 08.09.1999 tarihinden sonra işe giren işçiler için önemli bir hak kazanımıdır. Bu hak sayesinde, işçiler, emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme süresini doldursalar dahi, yaş şartını sağlamadıkları takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.


Yayımlandı

kategorisi