Afyon Dana Kesim Fiyatı 2024-2025 Güncel

Afyon Dana Kesim Fiyatı 2023

Afyon, Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. İlde büyükbaş hayvancılık yaygın olup, özellikle dana yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir. Afyon’da yetiştirilen danalar, kaliteli eti ile tanınmaktadır.

Afyon’da dana kesim fiyatı, piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, dana kesim fiyatı, karkas etinin kilogram fiyatı üzerinden belirlenmektedir. 2023 yılı itibarıyla, Afyon’da karkas dana kesim fiyatı, ortalama 24-25 TL/kg arasındadır.

Afyon’da dana kesim fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Hayvanın cinsi ve yaşı: Dananın cinsi ve yaşı, et kalitesini ve randımanını etkilemektedir. Kaliteli ve randımanlı et veren danaların kesim fiyatı daha yüksektir.
  • Hayvanın canlı ağırlığı: Hayvanın canlı ağırlığı, karkas et miktarını etkilemektedir. Canlı ağırlığı daha yüksek olan hayvanların kesim fiyatı daha yüksektir.
  • Piyasa koşulları: Piyasa koşulları, talep ve arz dengesine göre değişmektedir. Talebin fazla olduğu dönemlerde, kesim fiyatı yükselmektedir.

Afyon’da dana kesim fiyatları, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından da belirlenmektedir. ESK, üreticilere sözleşmeli kesim desteği sağlamaktadır. Bu destek kapsamında, ESK, üreticiden satın aldığı karkas et için, belirlenen fiyatın üzerinde bir bedel ödemektedir.

2023 yılı itibarıyla, ESK’nin Afyon’da belirlediği karkas dana kesim fiyatı, 26,95 TL/kg’dır. Bu fiyata, sözleşmeli kesim desteği dahildir.

Afyon’da dana kesim fiyatları, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Hayvan Cinsi Yaşı Canlı Ağırlığı (kg) Karkas Ağırlığı (kg) Karkas Et Fiyatı (TL/kg)
Dana 36-42 ay 500-600 300-350 24-25
Dana 42-48 ay 600-700 350-400 25-26
Dana 48 ay üzeri 700-800 400-450 26-27

Afyon’da Dana Kesimi

Afyon’da dana kesimi, genellikle kombinalar ve özel kesimhanelerde yapılmaktadır. Kombinalar, toplu hayvan kesimi yapan işletmelerdir. Özel kesimhaneler ise, daha küçük ölçekte hayvan kesimi yapan işletmelerdir.

Afyon’da dana kesimi, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

  1. Hayvan, kesim yerine getirilir.
  2. Hayvan, uyuşturulur.
  3. Hayvan, kesilir.
  4. Hayvanın karkası, parçalara ayrılır.
  5. Karkas et, paketlenir ve satışa sunulur.

Afyon’da dana kesimi, hijyenik koşullarda yapılmaktadır. Kombinalar ve özel kesimhaneler, gerekli hijyen standartlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Afyon’da Dana Etinin Piyasa Durumu

Afyon’da dana eti, hem yerel pazarda hem de ulusal pazarda önemli bir yere sahiptir. İlde, birçok kasap ve market, dana eti satışı yapmaktadır. Ayrıca, Afyon’dan dana eti, Türkiye’nin diğer illerine de gönderilmektedir.

Afyon’da dana eti talebi, her geçen gün artmaktadır. Bu durum, Afyon’da dana kesim fiyatlarının da yükselmesine neden olmaktadır.

Sonuç

Afyon, Türkiye’de önemli bir dana yetiştiriciliği merkezidir. İlde üretilen dana eti, kalitesi ve lezzeti ile tanınmaktadır. Afyon’da dana kesim fiyatı, piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, karkas dana kesim fiyatı, 24-25 TL/kg arasındadır.


Yayımlandı

kategorisi