Ankara Ögretmenevi Fiyatı 2024-2025 Güncel

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sandık Görevlisi Ücreti

Giriş

Seçim, bir ülkenin veya bölgenin siyasi geleceğini belirlemek için yapılan oylama sürecidir. Demokrasinin temel unsurlarından biri olan seçimler, vatandaşların kendi kaderlerini tayin etmelerine olanak tanır. Türkiye’de seçimler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenir.

YSK, seçimlerde görev alacak sandık görevlilerini belirler. Sandık görevlileri, seçim sürecinin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynarlar. Sandık görevlilerinin görevleri, seçim günü sandık kurulunu oluşturmak, oy verme işlemini yönetmek, oyları saymak ve tutanak tutmak gibi işlerden oluşur.

Sandık görevlileri, görevlerini yerine getirmeleri karşılığında ücret alırlar. Bu ücret, YSK tarafından belirlenir.

Sandık Görevlisi Ücretinin Hesaplanması

Sandık görevlisi ücreti, memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanır. Memur maaş katsayısı, her yıl Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

2023 yılı için memur maaş katsayısı 0,433684’tür. Bu katsayı üzerinden hesaplanan sandık görevlisi ücretleri şu şekildedir:

  • Sandık kurulu başkanı: 867 TL
  • Sandık kurulu üyesi: 433 TL
  • Siyasi parti temsilcisi: 217 TL

Sandık Görevlisi Ücretinin Ödenmesi

Sandık görevlisi ücretleri, seçim günü mesai bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ödenir.

Sandık Görevlisi Ücreti Eşitsizliği

Sandık görevlisi ücretleri, görev tanımı ve sorumluluk düzeyine göre farklılık gösterir. Sandık kurulu başkanı ve siyasi parti temsilcileri, sandık kurulu üyelerinden daha fazla ücret alır. Bu durum, bazı eleştirilere yol açmaktadır.

Eleştirilerin temelinde, sandık kurulu üyelerinin de sandık kurulu başkanı ve siyasi parti temsilcileri kadar önemli bir rol oynadığı düşüncesi yer almaktadır. Sandık kurulu üyeleri de seçim sürecinin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesinde önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu nedenle, sandık kurulu üyelerinin de sandık kurulu başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile aynı ücreti alması gerektiği savunulmaktadır.

Sandık Görevlisi Ücretiyle İlgili Sorunlar

Sandık görevlisi ücretleriyle ilgili bazı sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

  • Sandık görevlisi ücretlerinin geç ödenmesi
  • Sandık görevlisi ücretlerinin eksik ödenmesi
  • Sandık görevlisi ücretlerinin ödenmemesi

Bu sorunlar, sandık görevlilerinin mağdur olmasına neden olmaktadır.

Sonuç

Sandık görevlileri, demokrasinin temel unsurlarından biri olan seçimlerin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, sandık görevlilerinin ücretlerinin zamanında, eksiksiz ve adil bir şekilde ödenmesi gerekmektedir.

Sandık görevlisi ücretlerinin geç ödenmesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi gibi sorunlar yaşanmaması için YSK ve ilgili kurumlar gerekli önlemleri almalıdır.

Ek Bilgiler

  • Sandık görevlileri, seçim günü görev yaptığı sandıkta yemek ve yol masrafları da karşılanır.
  • Sandık görevlileri, seçim günü oy verme işleminin başlamasından önce sandık kuruluna gelirler.
  • Sandık görevlileri, seçim günü oy verme işleminin bitiminden sonra sandık kurulunu tasfiye ederler.

Kaynakça

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Resmi İnternet Sitesi: https://www.ysk.gov.tr/

Yayımlandı

kategorisi