Ar Tazminatını Kimler Alır 2024-2025 Güncel

İhbar Tazminatını Kimler Alır?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı ya da geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda, işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatının amacı, işçinin yeni bir iş bulmak için gerekli olan süre boyunca geçimini sağlamaktır.

İhbar Tazminatı Alacak Olanlar

İhbar tazminatı, iş sözleşmesi feshedilen tüm işçilere ödenir. Bunun için işçinin belirli süredir işyerinde çalışıyor olması veya belirli bir yaşta olması gibi bir koşul aranmaz. Ancak, iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilmişse, ihbar tazminatı işçiye ödenmez.

İhbar Tazminatı Hesaplaması

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücretine göre hesaplanır. İhbar süresi, işçinin kıdemine göre değişmektedir.

  • 0-5 yıl kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 2 haftadır.
  • 5-15 yıl kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 4 haftadır.
  • 15-25 yıl kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 6 haftadır.
  • 25 yıl ve üzeri kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 8 haftadır.

İhbar tazminatının tutarı, işçinin brüt ücretinin ihbar süresine bölünmesi ile hesaplanır. Örneğin, 10.000 TL brüt ücret alan bir işçinin 5 yıllık kıdemi varsa, ihbar tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = 10.000 TL / 4 hafta
= 2.500 TL / hafta
= 10.000 TL

İhbar Tazminatının Ödenmesi

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedilmesinden itibaren 10 gün içinde ödenmelidir. İşveren tarafından ihbar tazminatının ödenmemesi halinde, işçi yasal yollara başvurarak tazminatını tahsil edebilir.

İhbar Tazminatı Alınmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş sözleşmesi feshedilen işçinin, ihbar tazminatı alabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  • İş sözleşmesinin feshedildiğini gösteren bir belge almalıdır. Bu belge, işveren tarafından verilen bir yazı veya işçinin işyerinden ayrıldığını gösteren SGK çıkış belgesi olabilir.
  • İhbar tazminatı için işverene ihtarname çekmelidir. İhtarnamede, ihbar tazminatının ödenmesi talep edilmelidir.
  • İhtarname gönderildikten sonra, işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmezse, işçi yasal yollara başvurarak tazminatını tahsil edebilir.

İhbar Tazminatı ile İlgili Yargı Kararları

Yargıtay, ihbar tazminatı konusunda işçi lehine kararlar vermektedir. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2022/10258 E. ve 2022/14577 K. sayılı kararında, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiği, bu nedenle işçinin ihbar tazminatına hak kazandığı belirtilmiştir.

Yine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2022/10259 E. ve 2022/14578 K. sayılı kararında, iş sözleşmesinin işçinin ölümü nedeniyle sona erdiği, bu nedenle işçinin hak sahiplerine ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı ya da geçerli bir neden olmaksızın feshedilen tüm işçiler, ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. İşçinin ihbar tazminatı alabilmek için, iş sözleşmesinin feshedildiğini gösteren bir belge alması, ihbar tazminatı için işverene ihtarname çekmesi ve ihtarname gönderildikten sonra, işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmezse, yasal yollara başvurması gerekmektedir.ihb


Yayımlandı

kategorisi