Arabulucu Ücreti 2024-2025 Güncel

Arabulucu Ücreti

Arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, üçüncü bir kişinin (arabulucunun) yardımıyla çözmelerini sağlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, tarafların kendi aralarında anlaşmaya varmaları için onlara yardımcı olur ve bu sayede yargılamanın önünü keserek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecinin niteliğine ve arabulucunun deneyimine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, Türkiye’de arabuluculuk ücretleri için asgari bir ücret tarifesi belirlenmiştir. Bu tarifeye göre, 2023 yılında arabuluculuk ücretleri aşağıdaki şekildedir:

  • İş hukukundan ve tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda:
    • İlk 2 saat için 1.600 TL
    • Her bir saat ek ücret için 600 TL
  • Ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda:
    • İlk 2 saat için 3.120 TL
    • Her bir saat ek ücret için 1.200 TL

Bu asgari ücret tarifesi, tarafların anlaşması halinde değiştirilebilir. Örneğin, taraflar arabulucunun daha fazla deneyimli olmasını istiyorsa, ona daha yüksek bir ücret ödeyebilirler.

Arabuluculuk ücretinin ödenmesi

Arabuluculuk ücreti, taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. Ancak, taraflar kendi aralarında farklı bir düzenleme yapabilirler. Örneğin, uyuşmazlığın çözümü sonucunda taraflardan birinin daha fazla kazanç elde etmesi durumunda, o taraf arabuluculuk ücretini daha fazla ödeyebilir.

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecinin sonunda, arabulucu tarafından taraflara bildirilir. Taraflar, arabuluculuk ücretini arabulucuya doğrudan ödeyebilirler veya arabuluculuk bürosuna ödeyebilirler.

Arabuluculuk ücreti ve dava şartı arabuluculuk

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre, iş hukukundan ve tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabuluculuk sürecine başvurulması zorunludur. Bu tür uyuşmazlıklarda, dava şartı arabuluculuk ücreti, dava açmak isteyen taraf tarafından ödenir.

Dava şartı arabuluculuk ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanır. Örneğin, iş hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlıkta dava şartı arabuluculuk ücreti, ilk 2 saat için 1.600 TL, her bir saat ek ücret için 600 TL olarak belirlenir.

Arabuluculuk ücretinin iptali

Arabuluculuk ücreti, tarafların anlaşmasına göre belirlenir. Bu nedenle, taraflar arabuluculuk ücretini haksız veya fahiş bulursa, mahkemeye başvurarak ücretin iptalini talep edebilirler.

Mahkeme, arabuluculuk ücretinin haklı olup olmadığını değerlendirerek karar verir. Mahkeme, arabuluculuk ücretinin haksız veya fahiş olduğunu tespit ederse, ücretin iptaline karar verebilir.

Arabuluculuk ücretinin indirimi

Arabuluculuk ücreti, tarafların anlaşmasına göre belirlenir. Bu nedenle, taraflar arabuluculuk ücretinden indirim yapılmasını talep edebilirler.

Arabulucu, tarafların taleplerini değerlendirerek ücrette indirim yapabilir. Ancak, arabuluculuk ücretinin asgari ücret tarifesinin altında olmaması gerekir.

Arabuluculuk ücretinin ödenmemesi

Arabuluculuk ücreti, taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. Ancak, taraflardan biri arabuluculuk ücretini ödemezse, diğer taraf arabulucudan ücreti tahsil etmek için icra takibi başlatabilir.

Sonuç

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecinin niteliğine ve arabulucunun deneyimine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, Türkiye’de arabuluculuk ücretleri için asgari bir ücret tarifesi belirlenmiştir. Bu tarifeye göre, 2023 yılında arabuluculuk ücretleri, iş hukukundan ve tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ilk 2 saat için 1.600 TL, her bir saat ek ücret için 600 TL, ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ilk 2 saat için 3.120 TL, her bir saat ek ücret için 1.200 TL olarak belirlenmiştir.


Yayımlandı

kategorisi