Arabuluculuk Ücreti 2024-2025 Güncel

Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlık konusunu çözmek için tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen bir süreçtir. Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) yöntemlerinin en yaygın kullanılanlarından biridir.

Türkiye’de arabuluculuk, 7154 sayılı Kanun ile 2018 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, iş hukukundan, tüketici hukukundan ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, tarafların arabuluculuk yoluna gitmesi zorunludur.

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecinin konusu ve süresi gibi faktörlere göre belirlenir. Arabuluculuk ücreti, taraflar arasında serbestçe belirlenebileceği gibi, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre de belirlenebilir.

2023 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, arabuluculuk ücreti aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • İki taraflı uyuşmazlıklarda:
  • İş hukukundan ve tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda: 2 saatlik ücret (1600 TL)
  • Ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda: 2 saatlik ücret (3120 TL)
 • Üç veya daha fazla taraflı uyuşmazlıklarda:
  • İş hukukundan ve tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda: 2 saatlik ücret (1600 TL) * taraf sayısı
  • Ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda: 2 saatlik ücret (3120 TL) * taraf sayısı

Arabuluculuk Ücretinin Belirlenmesi

Arabuluculuk ücreti, taraflar arasında serbestçe belirlenebileceği gibi, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre de belirlenebilir. Taraflar, arabuluculuk ücretini arabuluculuk süreci başlamadan önce belirlemelidir.

Taraflar arasında arabuluculuk ücreti belirlenmezse, arabulucu, asgari ücret tarifesine göre ücret talep edebilir.

Arabuluculuk Ücretinin Ödenmesi

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecinin sonunda taraflarca eşit olarak ödenir. Ancak, taraflar arasında aksi kararlaştırılabilir.

Arabuluculuk ücreti, arabulucu tarafından düzenlenen arabuluculuk son tutanağı ile birlikte taraflara bildirilir. Taraflar, arabuluculuk son tutanağını imzaladıkları tarihten itibaren 10 gün içinde arabuluculuk ücretini ödemekle yükümlüdür.

Arabuluculuk Ücretinin İndirilmesi

Taraflar, arabulucunun ücretinin indirilmesini talep edebilir. Arabulucu, tarafların taleplerini değerlendirerek ücreti indirebilir.

Arabuluculuk ücretinin indirilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Uyuşmazlığın konusu ve niteliği
 • Uyuşmazlığın çözümü için arabulucunun harcadığı zaman ve emek
 • Tarafların ekonomik durumu

Arabuluculuk Ücretinin Geri Ödenmesi

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşmaya varılamazsa, arabuluculuk ücreti iade edilmez.

Ancak, aşağıdaki durumlarda arabuluculuk ücretinin iade edilmesi mümkündür:

 • Arabulucunun kusurundan dolayı arabuluculuk sürecinin sona ermesi
 • Taraflardan birinin arabuluculuk sürecine katılmaması
 • Taraflardan birinin arabuluculuk sürecinden çekilmesi

Sonuç olarak, arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecinin konusu ve süresi gibi faktörlere göre belirlenir. Arabuluculuk ücreti, taraflar arasında serbestçe belirlenebileceği gibi, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre de belirlenebilir.


Yayımlandı

kategorisi