Arabuluculuk Ücreti Hesaplama 2024-2025 Güncel

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk, taraflar arasındaki bir uyuşmazlığın, tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu eşliğinde, karşılıklı görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasıdır. Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından (ADR) biridir ve Türkiye’de 2013 yılında kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir.

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk faaliyetinin sonunda tarafların anlaşmaları halinde ödenir. Arabuluculuk ücreti, arabululuculuk faaliyetinin niteliğine ve kapsamına göre değişebilir.

Arabuluculuk Ücreti Türleri

Arabuluculuk ücreti, iki şekilde hesaplanabilmektedir:

  • Saat ücreti: Arabuluculuk faaliyeti sırasında arabulucunun harcadığı her bir saat için ödenen ücrettir.
  • Nisbi ücret: Anlaşma bedelinin bir yüzdesi olarak hesaplanan ücrettir.

Saat Ücreti ile Hesaplama

Saat ücreti ile hesaplama, arabuluculuk faaliyetinin ilk iki saati için 2.000 TL, takip eden her saat için ise 1.400 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, taraflarca eşit şekilde karşılanır.

Örneğin, arabuluculuk faaliyetinin toplam süresi 5 saat ise, arabuluculuk ücreti 2.000 TL + 4 x 1.400 TL = 7.600 TL olacaktır. Bu ücret, taraflarca eşit şekilde karşılanacağından, her bir taraf 7.600 TL / 2 = 3.800 TL arabuluculuk ücreti ödeyecektir.

Nisbi Ücret ile Hesaplama

Nisbi ücret ile hesaplama, anlaşma bedelinin %6’sı olarak belirlenmiştir. Bu ücret, anlaşma bedelinin 680 TL’nin altında olması halinde, 680 TL olarak uygulanır.

Örneğin, anlaşma bedeli 100.000 TL ise, arabuluculuk ücreti 100.000 TL x %6 = 6.000 TL olacaktır. Bu ücret, taraflarca eşit şekilde karşılanacağından, her bir taraf 6.000 TL / 2 = 3.000 TL arabuluculuk ücreti ödeyecektir.

Seri Uyuşmazlıklar

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda, aynı taraflar arasında aynı konuda birden fazla uyuşmazlık anlaşmaya bağlanırsa, her bir uyuşmazlık için ayrı ayrı arabuluculuk ücreti ödenir. Ancak, bu uyuşmazlıklar, arabuluculuk faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde gerçekleşmişse, arabulucu, her bir uyuşmazlık için 2.000 TL veya 1.400 TL ücret isteyebilir.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücreti

Tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuk ücreti, arabuluculuk faaliyetinin sonunda tarafların anlaşmaları halinde, anlaşma bedelinin %3’ü oranında belirlenir. Bu ücret, anlaşma bedelinin 340 TL’nin altında olması halinde, 340 TL olarak uygulanır.

Örneğin, anlaşma bedeli 10.000 TL ise, arabuluculuk ücreti 10.000 TL x %3 = 300 TL olacaktır. Bu ücret, tüketici tarafına herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü getirmez. Hizmet sağlayıcı ise, anlaşma bedelinin %3’ü oranında arabuluculuk ücreti ödeyecektir.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Araçları

Arabuluculuk ücreti hesaplamak için internette çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar, taraflar arasındaki uyuşmazlığın niteliği ve kapsamına göre arabuluculuk ücretini otomatik olarak hesaplamaktadır.

Arabuluculuk Ücretinin Ödenmesi

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk faaliyetinin sonunda, arabulucunun tarafı olduğu banka hesabına veya arabuluculuk merkezinin veznesine ödenir.

Sonuç

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk faaliyetinin niteliğine ve kapsamına göre değişebilir. Saat ücreti ile hesaplama, arabuluculuk faaliyetinin ilk iki saati için 2.000 TL, takip eden her saat için ise 1.40


Yayımlandı

kategorisi