Araç Satış Noter Ücreti 2024-2025 Güncel

Araç Satış Noter Ücreti 2023

Araç satışı, ikinci el piyasasının en önemli işlemlerinden biridir. Araç satışı sırasında, satıcı ve alıcının noter huzurunda bir satış sözleşmesi imzalaması gerekir. Bu sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması için noter ücreti ödenmesi gerekir.

2023 yılı için araç satış noter ücreti, 930,09 TL’dir. Bu ücret, satıcı ve alıcı tarafından eşit olarak ödenir. Ancak, alıcının noter ücretini peşin olarak ödemesi ve satıcıya vermesi yaygın bir uygulamadır.

Araç satış noter ücreti, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Noter ücreti: 17,32 TL
 • Elektronik tespit ücreti: 10,60 TL
 • Tescil ücreti: 7,42 TL
 • Defter onaylama ücreti: 7,42 TL

Elektronik tespit ücreti, aracın plakasının ve şasi numarasının noter tarafından elektronik ortamda tespit edilmesi için alınır. Tescil ücreti, aracın alıcı adına tescili için alınır. Defter onaylama ücreti, satış sözleşmesinin noter tarafından onaylanması için alınır.

Araç satışı sırasında ayrıca, aşağıdaki masraflar da ödenmesi gerekebilir:

 • Plaka yenileme ücreti: 160 TL
 • Motorlu taşıtlar vergisi (MTV): Son ödeme tarihinden sonraki ilk 30 gün içinde ödenmesi gerekir.
 • Trafik sigortası: Satış tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yaptırılması gerekir.

Araç satışı için gerekli belgeler şunlardır:

 • Satıcı ve alıcının kimlik belgeleri
 • Satıcının araç ruhsatı
 • Satıcının araç trafik sigortası poliçesi
 • Satıcının araç muayenesi
 • Alıcının araç satış sözleşmesi

Araç satışı için izlenecek adımlar şunlardır:

 1. Satıcı ve alıcı, araç satış sözleşmesini hazırlar.
 2. Satıcı ve alıcı, noter huzurunda satış sözleşmesini imzalar.
 3. Noter, aracın plakasını ve şasi numarasını elektronik ortamda tespit eder.
 4. Noter, aracın alıcı adına tescil edilmesini sağlar.
 5. Satıcı, araç ruhsatını alıcıya verir.
 6. Alıcı, araç satış bedelini satıcıya öder.
 7. Satıcı, araç trafik sigortasını alıcı üzerine devreder.
 8. Satıcı, araç muayenesini alıcı adına yaptırır.

Araç satışı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Satış sözleşmesinin, tarafların tüm hak ve sorumluluklarını içerecek şekilde hazırlanması gerekir.
 • Satış sözleşmesinin, noter tarafından onaylanması gerekir.
 • Aracın plakasının ve şasi numarasının, noter tarafından elektronik ortamda tespit edilmesi gerekir.
 • Aracın, alıcı adına tescil edilmesi gerekir.
 • Aracın trafik sigortası, alıcı adına yaptırılması gerekir.
 • Aracın muayenesi, alıcı adına yaptırılması gerekir.

Araç satışı sırasında, satıcı ve alıcının dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Satıcı, aracın tüm masraflarını (motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası, muayene ücreti vb.) satış tarihinden itibaren alıcıya devir etmekle yükümlüdür.
 • Alıcı, aracın satış bedelini, satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra satıcıya ödemekle yükümlüdür.
 • Satıcı ve alıcı, araç satış sözleşmesinde, aracın herhangi bir defosu veya hasarı varsa, bu durumu açıkça belirtmelidir.
 • Satıcı ve alıcı, araç satış sözleşmesinde, aracın satışından sonra doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder.

Araç satışı, önemli bir hukuki işlemdir. Bu nedenle, işleme başlamadan önce, tüm gerekli belgelerin hazır olduğundan ve sözleşmenin doğru hazırlandığından emin olunmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi