Aras Isminin Anlamı 2024-2025 Güncel

Aras İsminin Anlamı

Aras ismi, hem erkek hem de kız çocuklara verilebilecek, kökeni Türkçe olan bir isimdir. Bu ismin anlamı, “aramak, bulmak, araştırmak”tır. Ayrıca, “ak, beyaz, temiz” anlamına da gelmektedir.

Aras ismi, Türk dillerinde yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Bu isim, Orta Asya’da yaşayan Türk boylarında da kullanılmaktaydı. Aras ismi, Farsça’da da kullanılmaktadır. Farsça’da bu ismin anlamı, “ırmak, nehir”tir.

Aras ismi, tarih boyunca birçok ünlü şahsiyet tarafından kullanılmıştır. Örneğin, İran’ın eski başkenti olan Rey şehrinin kurucusu Aras isimli bir hükümdardır. Ayrıca, İran’ın ünlü şairlerinden olan Firdevsî’nin de oğlunun adı Aras’tır.

Aras ismi, günümüzde Türkiye’de de oldukça popüler bir isimdir. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de nüfusu en çok olan 100 isim arasında yer almaktadır.

Aras İsminin Kökeni

Aras isminin kökeni, Türkçedir. Bu isim, “aramak, bulmak, araştırmak” anlamına gelen “ara” fiilinden türetilmiştir. Ayrıca, “ak, beyaz, temiz” anlamına da gelmektedir.

Aras isminin kökeni hakkında farklı görüşler de bulunmaktadır. Bazı görüşlere göre, bu ismin kökeni Farsça’dır. Farsça’da “ırmak, nehir” anlamına gelen “aras” kelimesinden türetildiği düşünülmektedir.

Aras İsminin Tarihçesi

Aras ismi, Orta Asya’da yaşayan Türk boylarında da kullanılmaktaydı. Bu isim, Türk dillerinde yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

Aras ismi, tarih boyunca birçok ünlü şahsiyet tarafından kullanılmıştır. Örneğin, İran’ın eski başkenti olan Rey şehrinin kurucusu Aras isimli bir hükümdardır. Ayrıca, İran’ın ünlü şairlerinden olan Firdevsî’nin de oğlunun adı Aras’tır.

Aras ismi, günümüzde Türkiye’de de oldukça popüler bir isimdir. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de nüfusu en çok olan 100 isim arasında yer almaktadır.

Aras İsminin Anlam Özellikleri

Aras isminin anlamı, “aramak, bulmak, araştırmak”tır. Bu isim, araştırıcı, meraklı, öğrenmeye hevesli bir kişiliği ifade eder. Ayrıca, temiz, pak, saf bir kişiliği de ifade eder.

Aras isminin anlamı, bu ismi taşıyan kişiler için oldukça olumlu anlamlar taşımaktadır. Bu ismi taşıyan kişiler, genellikle başarılı, başarılı, dürüst ve güvenilir kişilerdir.

Aras İsminin Akrostisi

Aras isminin akrostişi şu şekildedir:

Ak, beyaz, temiz Rast, doğru, dürüst Araştırıcı, meraklı Saygın, güvenilir

Aras İsminin Ünlü Taşıyıcıları

Aras ismi, tarih boyunca birçok ünlü şahsiyet tarafından kullanılmıştır. Örneğin, İran’ın eski başkenti olan Rey şehrinin kurucusu Aras isimli bir hükümdardır. Ayrıca, İran’ın ünlü şairlerinden olan Firdevsî’nin de oğlunun adı Aras’tır.

Günümüzde Aras ismini taşıyan ünlü kişilerden bazıları şunlardır:

 • Aras Bulut İynemli, Türk oyuncu
 • Aras Özbiliz, Türk futbolcu
 • Aras Yıldırım, Türk oyuncu
 • Aras Dağlı, Türk şarkıcı
 • Aras Kaya, Türk müzisyen

Aras İsminin Söylenişi ve Yazılışı

Aras ismi, Türkçede “a-ras” şeklinde okunur. Bu isim, hem tek heceli hem de iki heceli olarak yazılabilir.

Aras İsminin Değişiklikleri

Aras ismi, farklı şekillerde değiştirilerek kullanılabilir. Örneğin, bu ismin sonuna “-can” veya “-oğlu” eki getirilerek Arascan veya Arasoğlu gibi isimler oluşturulabilir.

Aras İsminin Benzer İsimleri

Aras ismine benzer isimlerden bazıları şunlardır:

 • Ara
 • Arasan
 • Arayan
 • Araştıran
 • Araşan
 • Araslı
 • Araslıoğlu
 • Arascan

Sonuç


Yayımlandı

kategorisi