Avukatlık Ücreti Hesaplama 2024-2025 Güncel

Türk Hukukunda Avukatlık Ücreti Hesaplama

Giriş

Avukatlık, hukuki yardım sağlama mesleğidir. Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimlerini kullanarak müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki çıkarlarını sağlamakla yükümlüdürler. Bu kapsamda, avukatlar müvekkillerinin adına dava açabilir, savunma yapabilir, idari işlemlere karşı itiraz edebilir, sözleşmeler düzenleyebilir ve benzeri hukuki hizmetleri sunabilirler.

Avukatlık hizmetinin karşılığında, avukatlara vekalet ücreti ödenmesi gerekir. Vekalet ücreti, avukatlık ücret tarifesi hükümlerine göre hesaplanır. Avukatlık ücret tarifesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından her yıl güncellenir.

Avukatlık Ücret Tarifesi

Avukatlık ücret tarifesi, avukatlık hizmetlerinin karşılığında ödenecek vekalet ücretinin belirlenmesinde esas alınan bir mevzuat hükmüdür. Avukatlık ücret tarifesi, TBB tarafından hazırlanır ve her yıl güncellenir.

Avukatlık ücret tarifesi, vekalet ücretini belirleyen üç temel unsura dayanmaktadır:

  • Dava değeri: Dava değerinin artması, vekalet ücretinin de artmasına neden olur.
  • Davadaki uyuşmazlığın niteliği: Bazı davalar, diğerlerine göre daha karmaşık ve uzmanlık gerektiren davalardır. Bu nedenle, bu tür davalarda vekalet ücreti de daha yüksek olabilir.
  • Avukatın deneyimi ve uzmanlığı: Avukatlık mesleğinde deneyimli ve uzman avukatlar, daha yüksek vekalet ücreti talep edebilirler.

Avukatlık Ücreti Hesaplama Yöntemleri

Avukatlık ücret tarifesi, vekalet ücretinin belirlenmesinde esas alınan bir mevzuat hükmüdür. Ancak, avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanmak zorunda değildir. Avukat ve müvekkil, aralarında yaptıkları sözleşme ile vekalet ücretinin farklı bir şekilde belirlenmesini kararlaştırabilirler.

Avukatlık ücretinin hesaplanmasında kullanılan iki temel yöntem vardır:

  • Sabit ücret yöntemi: Bu yöntemde, vekalet ücreti, dava değerinden bağımsız olarak, avukat ve müvekkil arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
  • Oransal ücret yöntemi: Bu yöntemde, vekalet ücreti, dava değerine göre belirlenir. Avukatlık ücret tarifesi, vekalet ücretinin oransal olarak hesaplanması için bir formül belirlemiştir.

Sabit Ücret Yöntemi

Sabit ücret yöntemi, vekalet ücretinin, dava değerinden bağımsız olarak, avukat ve müvekkil arasında yapılan sözleşme ile belirlenmesini ifade eder. Bu yöntemde, vekalet ücreti, avukatın deneyimi, uzmanlığı ve davadaki uyuşmazlığın niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

Sabit ücret yöntemi, özellikle basit ve kısa süreli davalarda tercih edilebilir. Bu yöntemde, vekalet ücreti konusunda anlaşmazlıkların yaşanması riski daha düşüktür.

Oransal Ücret Yöntemi

Oransal ücret yöntemi, vekalet ücretinin, dava değerine göre belirlenmesini ifade eder. Avukatlık ücret tarifesi, vekalet ücretinin oransal olarak hesaplanması için bir formül belirlemiştir.

Bu formül şu şekildedir:

Vekalet ücreti = Dava değeri x Tarife oranı

Bu formülde,

  • Dava değeri: Dava konusunun para ile ifade edilebilen değerini ifade eder.
  • Tarife oranı: Avukatlık ücret tarifesinde belirlenen, dava değerine göre vekalet ücretinin belirlenmesinde kullanılan oranı ifade eder.

Avukatlık ücret tarifesi, dava değerine göre farklı tarife oranları belirlemiştir. Buna göre, dava değeri 200.000 TL’ye kadar olan davalarda tarife oranı %16, dava değeri 200.000 TL’nin üzerinde olan davalarda ise tarife oranı %14’tür.

Örnek:

Bir davada, dava değeri 1.000.000 TL’dir. Bu durumda, vekalet ücreti şu şekilde hesaplanır:

Vekalet ücreti = 1.000.000 TL x %14
Vekalet ücreti = 140.000 TL

Bu durumda, davanın avukatlık ücreti 140.000 TL’dir.

**Avukatlık Ücreti Hesaplama Araçları


Yayımlandı

kategorisi