Belirli Süreli Iş Sözleşmesi Ihbar Tazminatı 2024-2025 Güncel

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İhbar Tazminatı

İş Kanunu’nun 17. maddesinde, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması halinde, işverenin veya işçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce belirli bir süre önce karşı tarafa haber vermesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu süreye ihbar öneli adı verilir. İhbar öneli, işçinin ve işverenin iş sözleşmesini sona erdirmeden önce karşı tarafa haber vermesi gereken süredir.

İş Kanunu’nun 17. maddesinde, ihbar öneli süreleri şu şekilde düzenlenmiştir:

  • 6 aya kadar çalışmış işçi için 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışmış işçi için 4 hafta,
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış işçi için 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla çalışmış işçi için 8 hafta.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde İhbar Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmelerinde, iş sözleşmesinin süresi taraflarca belirlenmiş olup, bu sürenin dolmasıyla birlikte sözleşme kendiliğinden sona erer. Bu nedenle, belirli süreli iş sözleşmelerinde işverenin ihbar öneli tanıması gerekmez.

Ancak, belirli süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi halinde, işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. İşverenin belirli süreli iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatına da hak kazanacağı unutulmamalıdır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedilmesi Halinde İhbar Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi halinde, işçinin ihbar tazminatı ödemesi gerekmez. Ancak, işçinin belirli süreli iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekebilir.

İşçinin belirli süreli iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekip gerekmediği, işçinin feshinin haklı olup olmadığına göre değişir. İşçinin feshinin haklı olup olmadığı, İş Kanunu’nun 24. maddesinde yer alan haklı fesih hallerine göre değerlendirilir.

İşçinin belirli süreli iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işverene ödeyeceği ihbar tazminatı tutarı, işçinin kıdem tazminatı tutarına göre belirlenir. İşçinin kıdem tazminatı tutarı, işçinin brüt ücreti, işyerinde çalıştığı süre ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanma durumu gibi faktörlere göre değişir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Halinde İhbar Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçinin ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. İşverenin belirli süreli iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçiye ödeyeceği ihbar tazminatı tutarı, işçinin brüt ücreti, işyerinde çalıştığı süre ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanma durumu gibi faktörlere göre değişir.

İşverenin belirli süreli iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi halinde, işçiye ödeyeceği ihbar tazminatı tutarı, işçinin kıdem tazminatı tutarının iki katına kadar çıkabilir. İşverenin belirli süreli iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatına da hak kazanacağı unutulmamalıdır.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde İhbar Tazminatı Hesaplanması

Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı, işçinin brüt ücreti, işyerinde çalıştığı süre ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanma durumu gibi faktörlere göre hesaplanır.

İşçinin brüt ücreti: İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin brüt ücreti, işçinin aylık maaşı, ikramiyesi, primleri ve diğer tüm ücret unsurlarını kapsar.

İşyerinde çalıştığı süre: İhbar tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. İhbar tazminatı süreleri, İş Kanunu’nun 17. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

  • 6 aya kadar çalışmış işçi için 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışmış işçi için 4

Yayımlandı

kategorisi