Beton Metreküp Fiyatı 2024-2025 Güncel

Beton Metreküp Fiyatı

Beton, çimento, su, agrega (kum ve çakıl) gibi malzemelerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bir inşaat malzemesidir. Dayanıklılığı, sağlamlığı ve çok yönlülüğü nedeniyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Beton, temeller, kolonlar, kirişler, döşemeler, duvarlar, merdivenler ve benzeri yapılarda kullanılır.

Beton fiyatları, kullanılan malzemelerin kalitesine, betonun cinsine ve döküleceği yere göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, beton fiyatları metreküp (m³) olarak ifade edilir.

Betonun Cinsine Göre Fiyatları

Beton, dayanıklılığına göre farklı sınıflara ayrılır. Bu sınıflar, betonun basınç dayanımı ile gösterilir. Örneğin, C25 betonu, 25 MPa basınca dayanıklı beton anlamına gelir. Betonun dayanıklılığı arttıkça fiyatı da artar.

2023 Kasım ayı itibarıyla, hazır beton fiyatları ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

 • C20 beton fiyatı: 2050 TL/m³
 • C25 beton fiyatı: 2150 TL/m³
 • C30 beton fiyatı: 2300 TL/m³
 • C35 beton fiyatı: 2500 TL/m³
 • C40 beton fiyatı: 2700 TL/m³

Betonun Döküleceği Yere Göre Fiyatları

Betonun döküleceği yer, beton fiyatlarında önemli bir etkendir. Betonun döküleceği yer, şehir merkezine uzaksa, nakliye maliyeti artacağından beton fiyatları da artar.

Betonun Nakliyesine Göre Fiyatları

Betonun nakliyesine göre de fiyatlar değişebilir. Betonun pompalı olarak döküleceği durumlarda, pompalama maliyeti de beton fiyatına eklenir.

Betonun Özel Katkılara Göre Fiyatları

Betonun özelliklerini iyileştirmek için çeşitli özel katkılar kullanılabilir. Bu katkılar, betonun dayanıklılığını, su geçirimsizliğini, donma-çözülme direncini ve benzeri özelliklerini artırabilir. Özel katkıların kullanılması, beton fiyatını artırabilir.

Beton Fiyatlarını Etkileyen Diğer Faktörler

Beton fiyatlarında etkili olan diğer faktörler şunlardır:

 • Betonun üretiminde kullanılan malzemelerin kalitesi
 • Betonun üretiminde kullanılan teknoloji
 • Betonun üretildiği bölgenin ekonomik koşulları

Beton Fiyatlarını Hesaplama

Beton fiyatları, betonun cinsine, döküleceği yere, nakliyesine ve özel katkılara göre değişmektedir. Bu nedenle, beton fiyatlarının hesaplanabilmesi için öncelikle betonun cinsi, döküleceği yer, nakliye durumu ve özel katkıların olup olmadığı gibi bilgilere ihtiyaç vardır.

Beton fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

Beton Fiyatı = (Beton Cinsi Fiyatı * Beton Miktarı) + (Nakliye Maliyeti) + (Özel Katkı Maliyeti)

Örneğin, 100 m³ C30 betonunun şehir merkezine pompalı olarak döküleceği bir projede beton fiyatlarının hesaplanabilmesi için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Beton Fiyatı = (2300 TL/m³ * 100 m³) + (300 TL/m³ * 100 m³) + (50 TL/m³ * 100 m³)
Beton Fiyatı = 23.000 TL + 30.000 TL + 5.000 TL
Beton Fiyatı = 58.000 TL

Bu örnekte, beton fiyatları metreküp başına 580 TL olarak hesaplanmıştır.

Beton Fiyatlarını Düşürme Yolları

Beton fiyatlarının düşürülmesi için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Betonun cinsini düşürmek
 • Betonun döküleceği yeri şehir merkezine yakın bir yere seçmek
 • Betonun nakliyesini kendi imkanlarla yapmak
 • Özel katkıların kullanımını azaltmak

Beton fiyatlarının düşürülmesi, inşaat maliyetlerini düşürmek açısından önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi