Boşanma Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Giriş

Boşanma, evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi durumudur. Boşanma sonucunda eşlerin, birbirlerine karşı çeşitli hak ve yükümlülükleri ortaya çıkar. Bu hak ve yükümlülüklerden biri de maddi ve manevi tazminat talebidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine göre, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Ayrıca, boşanma yüzünden kişilik haklarının ihlaline uğrayan taraf, kusurlu taraftan manevi tazminat isteyebilir.

Maddi Tazminat

Maddi tazminat, boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerin zedelenmesinden dolayı ödenen tazminattır. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, eşlerden birinin kusurlu olması ve diğer eşin bu kusurdan dolayı maddi zarara uğramış olması gerekmektedir.

Maddi tazminatın miktarı, zararın miktarına göre belirlenir. Zararın miktarını tespit etmek için, zarar gören eşin boşanma öncesi ve sonrası gelir durumu, boşanma öncesi ve sonrası gider durumu, boşanma sonrası yaşayacağı hayat standardı, boşanma öncesi ve sonrası çalışma durumu, boşanma öncesi ve sonrası sağlık durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Maddi tazminat, irat şeklinde veya toplu olarak ödenebilir. İrat şeklinde ödenecekse, irat miktarı ve süresi mahkemece belirlenir. Toplu olarak ödenecekse, tazminat miktarı mahkemece belirlenir.

Maddi tazminat talebi, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasından sonra açılan ayrı bir dava ile ileri sürülebilir.

Maddi Tazminat Örnekleri

İşte maddi tazminat talebinde bulunabilecek bazı örnekler:

  • Boşanma yüzünden işsiz kalan eş, iş bulmak için harcadığı masraflar için maddi tazminat talep edebilir.
  • Boşanma yüzünden eğitim hayatını yarıda bırakan eş, eğitim masrafları için maddi tazminat talep edebilir.
  • Boşanma yüzünden sağlık sorunları yaşayan eş, tedavi masrafları için maddi tazminat talep edebilir.

Manevi Tazminat

Manevi tazminat, boşanma yüzünden kişilik haklarının ihlaline uğrayan tarafa ödenen tazminattır. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, eşlerden birinin kusurlu olması ve diğer eşin bu kusurdan dolayı manevi zarara uğramış olması gerekmektedir.

Manevi tazminatın miktarı, zararın ağırlığına göre belirlenir. Zararın ağırlığını tespit etmek için, zarar gören eşin kişilik haklarının ne şekilde ihlal edildiği, ihlal edilen kişilik hakkının önemi, ihlal nedeniyle zarar gören eşin yaşadığı acı, elem, keder gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Manevi tazminat, toplu olarak ödenir.

Manevi Tazminat Örnekleri

İşte manevi tazminat talebinde bulunabilecek bazı örnekler:

  • Boşanma yüzünden eşi tarafından aldatılan eş, manevi tazminat talep edebilir.
  • Boşanma yüzünden eşi tarafından şiddet gören eş, manevi tazminat talep edebilir.
  • Boşanma yüzünden eşi tarafından psikolojik şiddet gören eş, manevi tazminat talep edebilir.

Boşanmada Tazminat Talebi

Boşanmada maddi veya manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • Eşlerden birinin kusurlu olması
  • Diğer eşin bu kusurdan dolayı maddi veya manevi zarara uğraması

Tazminat talebinde bulunacak eş, bu şartların oluştuğunu gösteren delilleri mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Bu deliller, tanık beyanları, sağlık raporları, işsizlik maaşı belgeleri, eğitim belgeleri, tedavi belgeleri gibi belgeler olabilir.

Boşanmada tazminat talebi, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasından sonra açılan ayrı bir dava ile ileri sürülebilir.

Boşanmada Tazminat Talebinin Reddi

Tazminat talebinde bulunan eş, bu şartları sağlayamaması halinde, tazminat talebi reddedilir.

Boşanmada Tazminat Talebinin Değerlendirilmesi

Boşanmada tazminat talebi, her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilir. Mahkeme, tazminat talebini değerlendirirken,


Yayımlandı

kategorisi