Brütten Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Brütten Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, işçiye çalışılan her yıl için en az 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücreti esas alınır.

Kıdem Tazminatına Esas Ücret

Kıdem tazminatına esas ücret, işçinin işten ayrıldığı tarihteki aylık brüt ücretidir. Bu ücrete, işçinin aylık brüt ücretine ek olarak, süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de dahil edilir. Örneğin, işçiye düzenli olarak ödenen ikramiyeler, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir. Ancak, işçiye özel bir durum nedeniyle tek seferlik olarak ödenen ikramiyeler, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmez.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücret * Çalışılan yıl sayısı) / 30

Örneğin, bir işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücreti 10.000 TL ve kıdem süresi 5 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10.000 TL * 5) / 30
= 1666,67 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilecek Hususlar

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatına esas ücret, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücretidir.
  • Kıdem tazminatına esas ücrete, işçinin aylık brüt ücretine ek olarak, süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de dahil edilir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için en az 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir.
  • Kıdem tazminatı, damga vergisine tabidir.

Kıdem Tazminatının Damga Vergisi

Kıdem tazminatı, damga vergisine tabidir. Kıdem tazminatının damga vergisi oranı binde 7,59’dur. Örneğin, bir işçinin kıdem tazminatı tutarı 10.000 TL ise, işçinin ödeyeceği damga vergisi tutarı şu şekilde hesaplanır:

Damga vergisi = (10.000 TL * 0,00759)
= 75,90 TL

Kıdem Tazminatının Net Tutarı

Kıdem tazminatının net tutarı, kıdem tazminatı tutarından damga vergisi düşülmesiyle hesaplanır. Örneğin, bir işçinin kıdem tazminatı tutarı 10.000 TL ve damga vergisi tutarı 75,90 TL ise, işçinin alacağı kıdem tazminatının net tutarı şu şekilde hesaplanır:

Net kıdem tazminatı = 10.000 TL - 75,90 TL
= 9.924,10 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplaması, internette bulunan çeşitli hesaplama araçları ile yapılabilir. Bu hesaplama araçları, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücreti, kıdem süresi ve diğer gerekli bilgileri girerek, kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilir.

Kıdem Tazminatı Alınması

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte işveren tarafından ödenir. Ancak, işveren kıdem tazminatını ödemezse, işçi iş mahkemesine başvurarak kıdem tazminatını alabilir.


Yayımlandı

kategorisi