Canlı Hayvan Kilo Fiyatı 2023 2024-2025 Güncel

2023 Canlı Hayvan Kilo Fiyatları

Canlı hayvan kilo fiyatları, hayvancılık sektörünün en önemli göstergelerinden biridir. Bu fiyatlar, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin gelirlerini doğrudan etkilerken, tüketiciler için de et fiyatlarının belirleyicisi olur. 2023 yılında canlı hayvan kilo fiyatları, önceki yıllara göre önemli artışlar göstermiştir. Bu artışların başlıca nedenleri arasında, döviz kurlarındaki yükseliş, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve artan iç talep yer almaktadır.

Küçükbaş Hayvanlar

Küçükbaş hayvanlar arasında en çok yetiştirilenler koyun ve keçidir. 2023 yılında koyunların canlı kilogram fiyatı, ortalama 120-130 TL arasında değişmektedir. Keçilerin canlı kilogram fiyatı ise, ortalama 100-110 TL arasındadır.

Koyunların canlı kilogram fiyatı, hayvan ırkına, yaşına, cinsiyetine ve kilosuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, süt verimi yüksek koyunların canlı kilogram fiyatı, et verimi yüksek koyunlara göre daha yüksektir. Ayrıca, genç koyunların canlı kilogram fiyatı, yaşlı koyunlara göre daha yüksektir.

Keçilerin canlı kilogram fiyatı da, hayvan ırkına, yaşına, cinsiyetine ve kilosuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, süt verimi yüksek keçilerin canlı kilogram fiyatı, et verimi yüksek keçilere göre daha yüksektir. Ayrıca, genç keçilerin canlı kilogram fiyatı, yaşlı keçilere göre daha yüksektir.

Büyükbaş Hayvanlar

Büyükbaş hayvanlar arasında en çok yetiştirilenler sığır ve mandadır. 2023 yılında sığırların canlı kilogram fiyatı, ortalama 150-160 TL arasında değişmektedir. Mandaların canlı kilogram fiyatı ise, ortalama 140-150 TL arasındadır.

Sığırların canlı kilogram fiyatı, hayvan ırkına, yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve kesim kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, besi sığırlarının canlı kilogram fiyatı, süt sığırlarına göre daha yüksektir. Ayrıca, genç sığırların canlı kilogram fiyatı, yaşlı sığırlara göre daha yüksektir.

Mandaların canlı kilogram fiyatı da, hayvan ırkına, yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve kesim kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, besi mandalarının canlı kilogram fiyatı, süt mandalarına göre daha yüksektir. Ayrıca, genç mandaların canlı kilogram fiyatı, yaşlı mandalara göre daha yüksektir.

Kurbanlık Hayvan Fiyatları

Kurban Bayramı’nda kurbanlık olarak kesilen hayvanlar için de canlı kilogram fiyatları belirlenmektedir. 2023 yılında kurbanlık koyunların canlı kilogram fiyatı, ortalama 130-140 TL arasında değişmektedir. Kurbanlık keçilerin canlı kilogram fiyatı ise, ortalama 110-120 TL arasındadır.

Kurbanlık sığırların canlı kilogram fiyatı, ortalama 160-170 TL arasında değişmektedir. Kurbanlık mandaların canlı kilogram fiyatı ise, ortalama 150-160 TL arasındadır.

Kurbanlık hayvan fiyatları, hayvan ırkına, yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve kesim kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, Kurban Bayramı’na yaklaştıkça kurbanlık fiyatlarında artışlar yaşanabilir.

Canlı Hayvan Kilo Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Canlı hayvan kilo fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

  • Döviz kurları: Döviz kurlarındaki yükseliş, hayvancılıkta kullanılan girdi maliyetlerini artırarak canlı hayvan fiyatlarına yansır.
  • Küresel gıda fiyatları: Küresel gıda fiyatlarındaki artış, canlı hayvan fiyatlarının yükselmesine neden olur.
  • İç talep: İç talebin artması, canlı hayvan fiyatlarının yükselmesine neden olur.

Sonuç

2023 yılında canlı hayvan kilo fiyatları, önceki yıllara göre önemli artışlar göstermiştir. Bu artışların başlıca nedenleri arasında, döviz kurlarındaki yükseliş, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve artan iç talep yer almaktadır. Kurbanlık hayvan fiyatları da, canlı hayvan fiyatlarındaki artışlara paralel olarak yükselmiştir.


Yayımlandı

kategorisi